Nabożeństwa majowe przy wiejskich kapliczkach

W miesiącu maju w każdy świąteczny dzień parafianie przybywają do kapliczek, aby uczcić Najświętszą Maryje Pannę. W naszej parafii pw. NMP. Matki Kościoła jest pięć kapliczek poświęconych Matce Bożej. Szlak naszych kapliczek prowadzi aż do Sanktuarium Matki Bożej Jankowskiej naszej parafii macierzystej. Nabożeństwa majowe licznie gromadzą parafian pod gołym niebem. Tu śpiewamy Litanie Loretańską, pieśni o Matce Bożej i modlimy się w intencji całej parafii. Nabożeństwo prowadzi ks. Marek Chudzia a na zakończenie udziela wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa i świeci pola, sady i ogrody na 4 strony świata.

Red. Teresa Minta

Dni Krzyżowe 2018

Tradycyjnie przed świętem Wniebowstąpienia w dniach 7-9 maja obchodzimy Dni Krzyżowe w czasie, których modlimy się o błogosławieństwo w pracy na roli i szczęśliwe żniwa. W procesji udajemy się do przydrożnych krzyży. W drodze śpiewamy Litanię do Wszystkich Świętych, pieśni o Matce Bożej i Litanię Loretańską. Przy krzyżu Celebrans odmawia modlitwy i prośby o sprzyjająca pogodę i dobre plony. Na zakończenie śpiewamy Suplikacje i przyjmujemy duszpasterskie błogosławieństwo.

Red. Teresa Minta

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 27.04.2018 r.

Piątek 27.04.2018 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od rodz. Wróblów z Lamek
2. Za + Jarosława Kusicielka – od kolegi Jarka Lisa z rodz.
3. Za + Stanisława Zaradnego – od rodz. Dzięciołów z Benic
4. Za + Jadwigę Czelusta – od rodz. Śniadych
5. Za + Adama Kempiaka – od Wiktorii Pieszyńskiej
6. Za + Mariana Bajtałę – od rodz. Bielów z Nabyszyc
7. Za + Henryka Młynarczyka – od kolegi Zygmunta z rodz. z Raszkowa
8. Za + Jana Zemskiego – od Doroty i Krzysztofa Duczmalów z córkami
9. Za + Kazimierza Niewrzędę – od sąsiadów Bestrych
10. Za + Stanisława Krakowskiego – od rodz. Gorzelanych
11. Za + Romana Szydlaka – od żony
12. Za + Zdzisława Dymarskiego – od Janiny Ziętkiewicz z rodz.
13. Za + Kazimierza Szlachtę – od rodz. Kulasów
14. Za + Leokadię Herbik – od rodz. Koziarków
15. Za + Patryka Pietrzaka – od rodz. Marciniaków
16. Za + Mariana Kuchnickiego – od Rafała Minty z rodziną i mamą
17. Za + Krzysztofa Janiaka – od Krystyny Krakowskiej
18. Za + Piotra Karbowiaka – od sąsiada Romana Hałasa z rodz. z Orpiszewa
19. Za + Józefa Kowalskiego – od Rachwalskich z rodz. z ul. Południowej
20. Za + Weronikę Zimną – od rodz. Litwinów z ul. Odolanowskiej
21. Za + Annę Litwin – od rodz. Włosików z mamą
22. Za + Grażynę Wiertelak – od Romany Kaczmarek z rodz. z Łąkocin
23. Za + Halinę Mogiełka – od Edmunda Kupczyka
24. Za + Marię Dykcik – od rodz. Cholewów z ul. Odolanowskiej
25. Za + Mariana Błaszczaka – od rodz. Lisów i Hałasów
26. Za + Mieczysława Zimniaka – od rodz. Strońskich
27. Za + Hieronima Walczaka – od rodz. Krysiaków z ul. Krotoszyńskiej
28. Za + Teresę Bielawską – od rodz. Biniek
29. Za + Stanisławę Brodziak - od Kajetana Błaszczyka z rodz.
30. Za + Stanisława Kocika – od sąsiadów Michurów
31. Za + Mariannę Długą – od sąsiadów z ul. Odolanowskiej
32. Za + Mariana Zielaznego – od szwagierki Felicji z Orpiszewa
33. Za + Bolesławę Dzięcioł – od rodz. Wojtków
34. Za + Mariana Lis – od Marii Niewrzęda z rodz.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…