Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 18.11.2016

Piątek 18.11.2016 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od Ignaca Binka z rodz.
2. Za + Jarosława Kusicielka – od Ibronów z dziadkiem
3. Za + Stanisława Zaradnego – od rodz. Pietrzaków z mamą
4. Za + Jadwigę Czelusta – od Hałasowej
5. Za + Adama Kempiaka – od rodz. Dudzińskich
6. Za + Mariana Bajtała – od Małuszków z Zakątka
7. Za + Henryka Młynarczyka – od kolegi Eugeniusza Krawca z rodz.
8. Za + Jana Zemskiego – od Marii Kusicielek
9. Za + Kazimierza Niewrzędę – od rodz. Mleko
10. Za + Stanisława Krakowskiego – od rodz. Celmerów
11. Za + Romana Szydlaka – od Joanny Pustkowskiej
12. Za + Zdzisława Dymarskiego – od Hoffmanów
13. Za + Kazimierza Szlachtę – od Cecylii Koniarek
14. Za + Leokadię Herbik – od rodz. Bajtałów
15. Za + Patryka Pietrzaka – od rodz. Malińskich
16. Za + Mariana Kuchnickiego – od sąsiadów Sikorów z ul. Strażackiej
17. Za + Krzysztofa Janiaka – od rodz. Jurków
18. Za + Piotra Karbowiaka – od firmy Artur
19. Za + Józefa Kowalskiego – od rodz. Pocztów z Mazur
20. Za + Weronikę Zimną – od rodz. Bielawskich
21. Za + Annę Litwin – od Haliny Newarskiej
22. Za + Grażynę Wiertelak - od Amandy z mężem oraz rodz. Kaniewskich
23. Za + Stanisławę Cholewa w 15 r. śm. - od męża i dzieci
24. Za + Kazimierę Kałka - od chrześniaka Zdzisława Liebchen z rodz.

 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II

Wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II

21 października br., w przeddzień liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, odbyła się w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach wieczornica poświęcona temu największemu autorytetowi moralnemu współczesnego świata.

W programie słowno - muzycznym wystąpili uczniowie klasy piątej i szóstej Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz uczeń gimnazjum. Cała uroczystość oparta była na Litanii do św. Jana Pawła II oraz naukach, które do nas kierował. W blasku świec zebrani  mogli przeżywać wzruszające spotkanie, które jednocześnie było zaproszeniem do pójścia drogą, wskazywaną nam wytrwale przez niezłomnego Papieża. Słowa Jana Pawła II, śpiewane pieśni oraz pokaz multimedialny wprawiły obecnych w zadumę,  refleksję i przemyślenia nad rzeczywistą istotą naszego życia. 

Była to już druga wieczornica o Janie Pawle II przygotowana przez księdza, nauczycielkę i uczniów szkoły  a przesłaniem uroczystości było nie tylko przypomnienie nauczania i dokonań papieża, ale zachęcenie do życia zgodnego z ideałami, które krzewił święty Jan Paweł II.

 

FOTORELACJA

 

PLAN CAŁODZIENNEJ ADORACJI W PARAFII N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA W ŁĄKOCINACH 4 Listopad 2016 r.

PLAN CAŁODZIENNEJ ADORACJI W PARAFII N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA W ŁĄKOCINACH


4 Listopad 2016 r.

 

Dzień Adoracji rozpocznie Msza św. o godz. 9:00,
a zakończy Msza św. o godz. 18:00.


Adoracja będzie odbywała się ulicami według następującego porządku:

godz.    9:00 – Msza św. i rozpoczęcie Adoracji.
10:00 – 10:30 – ul. Raszkowska - adorację poprowadzi p. Teresa Minta.
10:30 – 11:00 – ul. Kościelna, Łąkowa i Polna – adorację poprowadzi p. Iwona Lis.
11:00 – 11:30 – ul. Odolanowska, Południowa, Dworcowa – adorację poprowadzi p. Zofia Mogiełka.
11:30 – 12:00 – ul. Ostrowska, Krótka i Strażacka – adorację poprowadzi p. Czesława Hałas.
12:00 – 12:30 – Anioł Pański i Adoracja w ciszy.
12:30 – 13:00 – ul. Krotoszyńska cz.1 – adorację poprowadzi p. Krystyna Krupka.
13:00 – 13:30 – ul. Szkolna cz. 1 (od p. Małuszków do p. Hoffmanów) i Kasztanowa – adorację poprowadzi p. Maria Lis.
13:30 – 14:00 – ul. Krotoszyńska cz.2 (od torów do Daniszyna) – adorację poprowadzi p. Mirosława Krysiak.
14:00 – 14:30 – ul. Szkolna cz.2 (od p. Wiertelaków do p. Mleko) i ul. Zakątek – adorację poprowadzi p. Zofia Herbik.
14:30 – 15:00 – adorację poprowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa.
15:00 – 15:30 – Koronka do Miłosierdzi Bożego i adoracja: Ministranci i dzieci – adorację poprowadzi ks. Proboszcz.
15:30 – 16:00 – ul. Żniwna, Łanowa, Dębowa, Kwiatowa, Sportowa, Leśna i Dojazdowa – adorację poprowadzi
p. Irena Pietraszewska.
16:00 – 16:30 – adorację poprowadzi Bractwo św. Józefa.
16:30 – 17:00 – Adoracja dla wszystkich chętnych i kandydatów do bierzmowania oraz dla tych którzy nie mogli przybyć
na swoją wyznaczoną godzinę – adorację poprowadzi p. Maria Bestra.
17:00 – 17:30 – Adoracja w ciszy.
17:30 – Różaniec z wypominkami za zmarłych.
18:00 – Msza św. na zakończenie Adoracji.