NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ - BOŻE CIAŁO - 2016

CZTERY OŁTARZE PRZYGOTOWANE NA TRASIE PROCESJI Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM W BOŻE CIAŁO 2016r.

I ołtarz

II ołtarz

BOŻE CIAŁO 2016

BOŻE CIAŁO 2016

Przygotowanie ołtarzy:

1 ołtarz przy posesji pp. Kuświków wykonają mieszkańcy ul. Raszkowskiej od pp. Lisów do pp. Jańczaków

2 ołtarz „pod gruszą” przy posesji pp. Mogiełków wykonają mieszkańcy ul. Dębowej i Sportowej

3 ołtarz przy sklepie pp. Junyszków wykonają mieszkańcy ul. Raszkowskiej od pp. Kubików do pp. Lisików

4 ołtarz przy kapliczce św. Floriana przygotują mieszkańcy ul. Raszkowskiej od pp. Rachwalskich do pp. Zielaznych.

Dekoracja trasy:

  1. Od kościoła do I ołtarza: ul. Kościelna
  2. Od I do II ołtarza: ul. Ostrowska
  3. Od II do III ołtarza: ul. Łąkowa i Polna
  4. Od III do IV ołtarza: ul. Kwiatowa, Dojazdowa, Żniwna i Zakątek
  5. Od IV ołtarza do kościoła ul. Krotoszyńska (od ul. Ostrowskiej do torów) 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2016