DZIEŃ SPOWIEDZI ADWENTOWEJ

Dzień spowiedzi adwentowej

To niebywała okazja i szansa by przygotować drogę do swego serca, "wyprostować ścieżkę, wyrównać pagórki, zasypać doliny" i rzeczywiście spotkać Chrystusa

Od godz. 14.30 do 15.30 

i od 16.30 do 17.30,

kapłani będa czekać w konfesjonale

z Bożym Miłosierdziem.

Proszę, skorzystajmy z daru pojednania w roku liturgicznym, w którym nawrócenie ma być głównym zadaniem chrześcijanina.

RORATY - DZIEŃ 16

Polecono mi, bym opisała łaski, jakie otrzymałam

Pisanie „Księgi życia” i innych dzieł

Klasztory i nowa reguła napisana dla karmelitanek to nie wszystko, co pozostało po św. Teresie. Polecono jej, by pisała też o łaskach, które otrzymywała od Boga. I choć broniła się przed tym bardzo, pisma powstały. Pierwsza księga, jaką napisała to „Księga mojego życia. Powstała też m.in. „Droga doskonałości”, z której najchętniej korzystały jej córki – karmelitanki bose. Bardzo ważna „Twierdza wewnętrzna” i wiele innych ksiąg, w których św. Teresa opowiada o swoim życiu z Panem Bogiem.

Do dziś ludzie te księgi czytają i odnajdują w nich siebie, swoje życie z Panem Bogiem. (malygosc.pl)

RORATY - DZIEŃ 15

Nie było fundacji bez jakiegoś dla mnie cierpienia

Nowe klasztoryPapież pozwolił św. Teresie i siostrom na zupełnie nowe życie zakonne. A Pan Jezus chciał by takich klasztorów było coraz więcej. Św. Teresa musiała więc opuścić klasztor św. Józefa i szukać domów dla nowych sióstr.

Święta Teresa osobiście założyła w Hiszpanii 17 klasztorów. W Polsce karmelitanki bose są już od czterystu lat. Wszystkie klasztory podzielone są na dwie prowincje, jakby dwie części, północną i południową. (malygosc.pl)

Więcej artykułów…

  1. RORATY - DZIEŃ 14