Z krzyżem ulicami parafii

24 marca w piątek Droga Krzyżowa odbyła się pod gołym niebem ulicami parafii. Krzyż ze świątyni wynieśli celebrans – ks. Tomasz Flajszer i służba liturgiczna ołtarza. Rozważania kolejnych stacji przygotował i odczytał nasz duszpasterz. Krzyż kolejno przejmowały grupy duszpasterskie i społeczne: ministranci, bractwo Św. Józefa, Matki i Ojcowie Żywego Różańca, wspólnota Krwi Chrystusa, dzieci, młodzież, rodzice i dzieci przygotowujące się do I komunii świętej, rolnicy, kolejarze i strażacy. Po nabożeństwie wróciliśmy do kościoła na msze świętą. Cztery dni przed nabożeństwem drogi krzyżowej parafianie uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych, które prowadził ojciec Ryszard Kempiak z Wrocławia.

W czasie nauk rekolekcyjnych ojciec przybliżał nam prawdy ewangeliczne płynące z Pisma Świętego. W ostatnim dniu rekolekcji dzieci i Rada Duszpasterska podziękowali rekolekcjoniście za trud ćwiczeń wielkopostnych obdarowując go kwiatami i tradycyjną święconką.

PLAN DROGI KRZYŻOWEJ ULICAMI PARAFII 2023

PLAN DROGI KRZYŻOWEJ ULICAMI PARAFII

24.03.2023r.  g. 16:30

 

1. Krzyż ze świątyni wynoszą Celebrans, Pan Kościelny i Pan Organista
Stacja I
2. Krzyż przejmują ministranci
Stacja II
3. Krzyż przejmuje Bractwo Św. Józefa
Stacja III
4. Krzyż przejmują Matki Żywego Różańca
Stacja IV
5. Krzyż przejmują Ojcowie Żywego Różańca
Stacja V
6. Krzyż przejmuje Wspólnota Krwi Chrystusa
Stacja VI
7. Krzyż przejmuje młodzież
Stacja VII
8. Krzyż przejmują dzieci
Stacja VIII
9. Krzyż przejmują dzieci komunijne z rodzicami
Stacja IX
10. Krzyż przejmują matki
Stacja X
11. Krzyż przejmują ojcowie
Stacja XI
12. Krzyż przejmują rolnicy
Stacja XII
13. Krzyż przejmują kolejarze
Stacja XIII
14. Krzyż przejmują strażacy
Stacja XIV

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 24.03.2023 r.

Piątek 24.03.2023r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

 

1. + Marię Bestrą – int. od chrześniaczki Zosi z rodziną
2. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Jańczaków ze Szczur
3. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Rostalskich z Daniszyna
4. + Jana Błaszczyka – int. od Heli Wawrzyniak z Międzyborza
5. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Ireny Bielawskiej – Kai z synami z Norwegii
6. + Andrzeja Herbika – int. od Marii Szydlak
7. + Stanisława Dykcika – int. od Mirosława i Ewy Małuszek z rodziną
8. + Teresę Pauter – int. od Henryka Olszanowskiego z Cegieł
- int. od Karola Lisika z rodziną
- int. od rodziny Biniek z mamą z ulicy Dębowej
9. + Gertrudę Krawiec - int. od Stanisława Krawiec z rodziną
10. + Halinę Dymarską – int. od Iwony Furmanek
11. + Marię Zielazną – int. od rodziny Janickich i Bednarczyków
- int. od rodziny Wojtczaków z Ligoty
- int. od rodziny Hoffmanów z Ostrowa
12. + Violettę Kupijaj - int. od Huberta Krakowskiego
- int. od Tomasza Dąbrówki z rodziną
- int. od rodziny Kulasów z Cegieł
- int. od rodziny Zanderów
- int. od Anny i Piotra Szymankiewiczów z Moszczanki
13. + Cecylię Mazur – int. od Teresy i Marka Krysiak
14. + Łucję Gorzelaną – int od obecnych i byłych pracowników Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym
- int. od dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie; od dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie
- int. od kolejarzy z Wielkopolskiego Zakładu w Poznaniu Przewoźnika Kolejowego POLREGIO S.A
- int. od pracowników PKP PLK z Ostrowa Wlkp.
15. + Krystynę Krakowską – int. od Kazia Minty z rodziną

16. + Janinę Hasińską – int. od Romana Ławickiego z rodziną z Mikstatu
17. + Kazimierza Sikorę – int. od Krzysztofa Jury z rodziną z Wierzbna
- int. od Elżbiety Pasek z rodziną
- int. od rodziny Józefa Kolanego z Wierzbna i od rodziny Furmanka Bronisława z Jankowa Przygodzkiego
- int. od rodziny Marciszaków i Ptaków z Daniszyna
- int. od Małgorzaty Szewczyk z mężem z Ostrowa
18. + Wiktorię Pieszyńską – int. od rodziny Pysiów z mamą
- int. od sąsiadów Kędziorów
- int. od Krzysztofa Talagi
19. + Ks. Biskupa Teofila Wilskiego
20. + Tomasza Dzięcioła – int. od Janasów z ulicy Szkolnej
21. + Stanisława Celmera – int. od Katarzyny Lis z rodziną z Daniszyna
- int. od Kazimierza Mogiełka
- int. od rodziny Pietraszewskich
22. + Irenę Litwin – int. od Krzysztofa i Bogumiły Czelustów
23. + Stanisława Kałkę – int. od rodziny Brodziak
24. + Andrzeja Janasa – int. od Józefa Sikory z żoną
25. + Macieja Dwornika – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskie
- int. od rodziny Mleko
- int. od sąsiadów Lisów z rodziną
- int. od rodziny Błaszczaków, Łucji Zaradnej i Martyny Werner z rodziną
- int. od Zygmunta Krzywdy z Daniszyna
- int. od Barbary Woźnica z rodziną z Daniszyna
- int. od Anny Zimniak z Daniszyna
26. + Jana Wiertelaka z ulicy Szkolnej – int. od Rachwalskich i Bestrych z ulicy Szkolnej
27. + Eugenię Tomaszewską – int. od sąsiadów Koziarków
28. + Beatę Galicką – int. od Krystyny Okrucińskiej
29. + Mariannę Lisik – int. od Grażyny i Jacka Kułek
- int. od Beaty i Bogdana Jurków z dziećmi
30. + Józefa Mądrzaka – int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
- int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej
- int. od Mariana Herbika
31. + Czesława Wiertelaka – int. od Barbary Pohl i rodziny Pilotów
32. + Eugeniusza Bobowskiego – int. od Mariana Herbika
33. + Stanisława Marciniaka – int. od rodziny Kokotów z Chruszczyn
34. + Elżbietę Bielawną – int. od rodziny Lisów i Kuświków z Łąkocin

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…