Niedziela Palmowa 2021

Tegoroczna Niedziela Palmowa była zupełnie inna niż dotychczas, ze względu na pandemię koronawirusa. Do świątyni przybyło kilkunastu parafian, a część przebywała przed kościołem. Święcenie palm odbyło się w kościele, w tym roku nie było procesji z kolorowymi pięknie wyplecionymi palmami. W świątyni zostały wyznaczone miejsca dla wiernych z zachowaniem wymogów sanitarnych. W kościele zawieszono nowy baner obrazujący Golgotę z 3 krzyżami, który ozdobi Grób Pański, dzięki staraniom ks. proboszcza Tomasza Flajszera i pana radnego Zenona Janasa. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień przygotowujący nas na święto zmartwychwstania Pańskiego. W czasie Triduum Paschalnego będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i święcenie potraw z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.03.2021 r.

Wtorek 23.03.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Krakowskich ze Świnkowa
2. + Mariannę Małuszek – int. od Honoraty i Sergiusza Marczaków z dziećmi
3. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Woźnych z Daniszyna
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Gorzelannych
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Kazimierza Cierpki
6. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodziny Kowalczyków
7. + Marię Dykcik – int. od Heleny Małuszek z rodziną
8. + Teresę Bielawską – int. od koleżanki Lucyny Brodali z mężem
9. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej
10. + Stanisława Kocika – int. od Barbary Harlak z rodziną z Garek
11. + Jerzego Wróbla – int. od Marii Kowalskiej z synem
12. + Danutę Zimną – int. od rodziny Strońskich
13. + Ryszarda Janasa – int. od Lili i Beaty z rodziną z Ostrowa
14. + Marię Bestrą – int. od Tomasza Dzięcioła z Łąkocin
15. + Jana Wiertelaka – int. od Czesławy Garbacz z mężem z ulicy Dębowej
16. + Janinę Cierpkę – int. od Danuty i Mariana Kierzkowskich
17. + Andrzeja Lisa – int. od Marii i Jerzego Lisa z Daniszyna
18. + Bożenę Włosik – int. od Ani i Arka Kląskałów z dziećmi
19. + Jana Błaszczyka – int. od Romana Hałasa z rodziną
20. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Cecylii Koniarek
21. + Jerzego Lisa – int. od Daniela Kryszczaka z rodziną z Pogrzybowa
22. + Andrzeja Herbika – int. od Szymona Dechnika z Nabyszyc
23. + Stanisława Dykcika – int. od Zdzisława Duczmala z rodziną z Walentynowa
24. + Józefa Mogiełkę – int. od Teresy Minta z rodziną

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 12.03.2021 r.

Piątek 12.03.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od Jacka Kułek z rodziną
2. + Mariannę Małuszek – int. od Barbary Pohl i rodziny Pilot
3. + Władysława Roszaka – int. od państwa Litwinów z ul. Odolanowskiej
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Mogiełków z ulicy Łąkowej
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Alicji i Wiesława Krawiec z Łąkocin
6. + Zofię Zimną – int. od Grzegorza i Ewy Kryjom z Zacharzewa
7. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodziny Zybałów z ulicy Ostrowskiej
8. + Marię Dykcik – int. od Mirosławy Kempiak
9. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Włosików z ulicy Krotoszyńskiej
10. + Marka Wawrzyniaka – int. od Ireny Psyk i Alfredy Szatkowskiej
11. + Stanisława Kocika – int. od Karoliny Dolaty z rodziną
12. + Jerzego Wróbla – int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
13. + Danutę Zimną – int. od Krystyny Krupka
14. + Ryszarda Janasa – int. od kuzynki Jadzi i Mirka z Orpiszewa
15. + Marię Bestrą – int. od Jana Małuszka z ulicy Zakątek
16. + Jana Wiertelaka – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
17. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Lisów i Chudych z Daniszyna
18. + Andrzeja Lisa – int. od kuzyna Józefa Szczepaniaka z rodziną z Daniszyna
19. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Banaszaków z Daniszyna
20. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Piętaków i Rosiaków
21. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Kryjomów i Nękałów
22. + Jerzego Lisa – int. od rodziny Dymała z Lamek
23. + Andrzeja Herbika – int. od Sylwii z Leną
24. + Stanisława Dykcika – int. od Anny i Michała Garbaczów z dziećmi
25. + Józefa Mogiełkę – int. od rodziny Koziarków

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…