Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 10.06.2022 r.

Piątek 10.06.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

1. + Helenę Małuszek – int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
2. + Ryszarda Janasa – int. od Marcina i Anety Frąszczak z dziećmi
3. + Marię Bestrą – int. od Darka Walczaka z rodziną
4. + Jana Wiertelaka – int. od Heleny Mazur z synami
5. + Janinę Cierpkę – int. od Eweliny Płonka z córkami
6. + Andrzeja Lisa – int. od Kazimierza Cierpki, Edyty i Jana Kierzkowskich
                              - int. od Henryka Binka z rodziną
                              - int. od brata Ryszarda z Odolanowa
7. + Bożenę Włosik – int. od Laury i Krzysztofa z Biadek
                                - int. od Doroty i Krzysztofa Kulasa
                                - int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
8. + Jana Błaszczyka – int. od Maryli Walczak
9. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Zenka Janasa z rodziną
10. + Andrzeja Herbika – int. od Ireny i Lecha Mintów
11. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Zimniaków
12. + Teresę Kałka – int. od rodziny Koziarków
13. + Teresę Pauter – int. od Grzegorza Winiarskiego z rodziną z Krotoszyna
14. + Gertrudę Krawiec – int. od Marleny i Włodzimierza Nowickich
15. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Kędziorów z ulicy Ostrowskiej
                                   - int. od rodziny Frąckowiaków
16. + Halinę Dymarską – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
17. + Marię Zielazną – int. od Kazia Minty z rodziną
18. + Violettę Kupijaj - int. od Marii i Henryka Wróblów z Lamek
                                   - int. od Felicji i Stanisława Brodalów
                                   - int. od rodziny Michurów
                                   - int. od rodziny Paluchów
                                   - int. od Wronków
19. + Cecylię Mazur – int. od rodziny Kalinowskich z Mazur
20. + Łucję Gorzelaną – int od sąsiadów Sikorów i Bartoszków
                                    - int. od Kazia Minty z rodziną
                                    - int. od Kulasów i Nowickich
                                    - int. od rodziny Herbików i Bobowskich
                                    - int. od Krystyny Krupki i Chytłów z Zacharzewa
21. + Krystynę Krakowską – int. od Janiny Ziętkiewicz
22. + Marię Okrucińską – int. od Jakubowskich z Ostrowa
23. + Janinę Hasińską – int. od rodziny Banaszaków z Daniszyna
24. + Kazimierza Sikorę – int. od Stanisławy z Raszkowa
                                       - int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
                                       - int. od Roberta Niewrzędy z rodziną
                                       - int. od rodziny Janiaków
                                       - int. od rodziny Szymczaków z dziećmi z Wierzbna
25. + Wacława Cieślaka – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
26. + Wiktorię Pieszyńską – int. od rodziny Rachwalskich z ulicy Południowej
                                           - int. od Teresy Minty i Rafała z rodziną
                                           - int. od Mirosławy Kępiak
27. + Ks. Biskupa Teofila Wilskiego
28. + Helenę Roszak – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
                                  - int. od Kasi i Pawła Małuszków z synami
                                  - int. od rodziny Łukowiaków z Daniszyna
29. + Tomasza Dzięcioła – int. od rodziny Woźniców
30. + Józefa Jańczaka – int. od Łucji Zaradnej z rodziną i rodziny Błaszczaków
31. + Mariannę Kapsul – int. od rodziny Szczotków
32. + Andrzeja Błaszczyka – int. od rodziny Bajtałów
33. + Leszka Mielcarka – int. od rodziny Nowaków
34. + Stanisława Celmera – int. od szwagierki Marii Szydlak

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Najstarsza kapliczka Matki Bożej Królowej Polski w naszej wsi

W niedziele 29 maja parafianie licznie przybyli na nabożeństwo majowe na ulice strażacką do kapliczki przy posesji państwa Bajtałów. Wg przekazu naszych przodków to tu w XIII wieku objawiła się Matka Boża przy drodze prowadzącej na pola właściciela ziemskiego. Jednak codziennie tą drogą przechodziły zwierzęta z dworu na pastwiska i ten widok nie podobał się Maryi. Nastąpiła cudowna translokacja wizerunku w stronę Jankowa drogą którą wyznaczają nasze parafialne kapliczki. Ponownie Matka Boża ukazała się w Gulembiu, dziś stoi tu grota jubileuszowa zbudowana przez parafian w 600-lecie Łąkocin. Tu spotkała Matka Boża trzech chorych żebraków, którym poleciła udać się do pana Jana, aby wybudował jej kościół. Obiecała chorym, że za spełnienie jej prośby zostaną cudownie uzdrowieni. Tak się stało, a właściciel ziemski Jan pierwszy osadnik otrzymał tę ziemię od księcia Przemysława w 1246 roku na mocy dokumentu wystawionego w Opatowie. Pierwszy kościół drewniany zbudowali biskupi poznańscy w XIV wieku. Drugą świątynie także drewnianą zbudowali wierni, a poświęcił ją w 1670 roku biskup Mateusz Marian Kurski. Obecny kościół zbudowano w latach 1905-1907, a fundatorem był książę krotoszyński Turn-Taxis. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z dzieciątkiem, który zasłyną licznymi łaskami. Ten sam wizerunek Matki Bożej jest umieszczony w kapliczce na ulicy Strażackiej. Pierwszą murowaną kapliczkę poświecono w 1938 roku, która uległa zniszczeniu w czasie wojny. Częściowo odbudowali ją właściciele posesji Galerowie, natomiast nową kapliczkę postawili państwo Bajtałowie 1997 roku, a poświęcił ją ks. proboszcz Bogdan Augustyniak. Państwo Bajtałowie cały czas dbają o ten znak naszej wiary. Pan Mariusz Bajtała obecnie przeprowadził renowacje kapliczki, odnowił elewacje, cokół został wyłożony nową płytką, odmalowane zostało ogrodzenie z furtką wejściową, a całość przyozdobiona licznymi czerwonymi kwiatami pelargonii. Po nabożeństwie majowym ks. Tomasz Flajszer poświęcił kapliczkę i zebranych parafian, udzielając duszpasterskiego błogosławieństwa. Na zakończenie podziękował rodzinie za opiekę nad kapliczką widocznym znakiem wiary, przy której modlą się wierni.

 

Szlakiem kapliczek maryjnych

Tradycyjnie w każdą niedziele maja parafianie gromadzą się na Nabożeństwach Majowych pod gołym niebem. W Parafii mamy 5 kapliczek maryjnych upamiętniających objawienie się Matki Bożej. W pierwszą niedziele przybyliśmy na ulicę Polną, tu odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Ks. Tomasz Flajszer poświęcił nową figurę Matki Bożej, która stanęła w kapliczce skrzyniowej i podziękował fundatorowi figury oraz parafianom, którzy dbają o ten znak wiary. W drugą niedziele odprawiliśmy nabożeństwo przy grocie Jubileuszowej upamiętniającej 600-lecie naszej wsi, w 3 niedziele nabożeństwo odbyło się na ulicy Raszkowskiej, tu modliliśmy się wspólnie z władzami samorządu powiatowego. Dzięki funduszom z powiatu i przychylności pana starosty Pawła Rajskiego oraz przewodniczącego rady Powiatu pana Piotra Walkowskiego został wybudowany nowy chodnik, którym parafianie bezpiecznie udają się na modlitwę do kapliczki. Po zakończeniu nabożeństwa pan radny podziękował gościom i mieszkańcom opiekującym się tą kapliczką. W ostatnią niedziele modlimy się przy najstarszej kapliczce naszej parafii upamiętniającej objawienie się Matki Bożej Jankowskiej. Kapliczka została zbudowana przed wojną i poświęcona w 1938 roku. W czasie wojny została zniszczona, a w 1997 roku odbudowali ją państwo Bajtałowie; obecną renowacje kapliczki wykonał pan Mariusz Bajtała. Kapliczki są widocznym znakiem naszej wiary i powinniśmy dbać o ich zewnętrzny wygląd, a modlitewne spotkania przy nich są tradycja naszej wsi od setek lat.

Więcej artykułów…

  1. Nabożeństwo Fatimskie 2022