19 maja w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, spotkaliśmy się na nabożeństwie majowym przy najstarszej kapliczce poświęconej Matce Bożej Jankowskiej. Kapliczka znajduje się na posesji państwa Bajtałów na ulicy Strażackiej w miejscu cudownego objawienia się Matki Bożej. Nabożeństwo prowadził ks. proboszcz Tomasz Flajszer. Odśpiewaliśmy Litanię Loretańska i pieśni maryjne. Na zakończenie kapłan udzielił zebranym duszpasterskiego błogosławieństwa i poświęcił wszystkich wodą święconą. Ks. proboszcz podziękował właścicielom posesji za opiekę nad kapliczką, bo wkładają oni nie tylko serce, swoją prace, ale także finanse na remont cokołu i dachu wizerunku Matki Bożej.

22 maja we wspomnienie Św. Rity zebraliśmy się przy kapliczce na ulicy Leśnej poświęconej tej świętej. Pomimo deszczowej pogody parafianie licznie przybyli do lasu na nabożeństwo do Św. Rity, które uświetnił zespół Łąkocanie. Odmówiliśmy litanie do Św. Rity, a ks. proboszcz przekazał zebranym życiorys tej wielkiej świętej. Przy kapliczce modliły się dwie młode parafianki, które obrały sobie Św. Rite za patronkę przy bierzmowaniu, to Monika Gabryś i Julia Błaszczyk. Ks. proboszcz podziękował pani Elżbiecie Nowackiej, która opiekuje się tą kapliczką. Na zakończenie odśpiewaliśmy jeszcze litanie loretańską, a zespól Łąkocanie pieśni o Matce Bożej.

26 maja w Dzień Matki, nabożeństwo majowe odbyło się przy kapliczce nieopodal ulicy Raszkowskiej, po odśpiewaniu litanii loretańskiej ks. proboszcz odczytał rozważania o Matce Bożej przeznaczone na dany dzień. Odśpiewaliśmy pieśni maryjne po których kapłan udzielił zebranym duszpasterskiego błogosławieństwa i poświęcił zebranych woda święconą. W ubiegłym roku cokół tej kapliczki został odnowiony, a sfinansował ten remont starosta powiatu ostrowskiego.