W każdą niedziele majową i świąteczny dzień parafianie z Łąkocin gromadzą się przy kapliczkach maryjnych na nabożeństwach majowych. Tu śpiewamy pieśni o matce bożej i litanie loretańską. Ks. proboszcz Tomasz Flajszer kieruje do zebranych rozważania o matce Bożej po których udziela wszystkim błogosławieństwa i poświęcenia wodą święconą. W czasie przypadających Dni Krzyżowych nabożeństwa majowe łączyliśmy z modlitwami o dobre urodzaje. Codziennie gromadziliśmy się przy krzyżu misyjnym prosząc pana Boga o sprzyjającą pogodę. W pierwszym dniu modliliśmy się o błogosławieństwo w zasiewach, w drugim o sprzyjającą pogodę i zachowanie od żywiołów, w trzecim o szczęśliwe żniwa i za wszystkich spożywających codzienny chleb. 13 maja pierwsze nabożeństwo Fatimskie odprawiliśmy przy grocie poświęconej matce Bożej Fatimskiej. Modlitwą przewodniczył ks. proboszcz, a na zakończenie udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa.