Poświęcenie pokarmów i odwiedziny sióstr Klarysek 2015

Triduum Paschalne 2015

MAJOWE NA GÓLEMBIU

Tradycyjnie 3 maja, odprawiliśmy pierwsze nabożeństwo majowe pod gołym niebem przy grocie Niepokalanej na Gólembiu. Dosyć licznie zgromadzili sie czciciele Matki Bożej, od najmłodszych do najstarszych. Sprzyjała temu bardzo ładna pogoda. Śpiewaliśmy Maryi razem z całym stworzeniem. Po uwielbieniu Boga za wielkie rzeczy, które uczynił przez Maryję, oddaniu czci naszej Królowej i otrzymaniu Bożego błogosławieństwa, zaproszeni jedni przez drugich, udaliśmy się na wieczorne agapy. Wszystkim bardzo dziękujemy za uczestnictwo. Zdjęcie musieliśmy podzielić na 4 bo nie mieściliśmy sie w obiektywie.

 

 

 

Galeria grobów w naszym dekanacie