Triduum Paschalne 2016

Niedziela Palmowa 2016

Droga krzyżowa ulicami wsi 2016

Poświęcenie książeczek 2016