Nabożeństwo majowe z udziałem władz samorządowych 2022