Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.08.2019 r.

Piątek 23.08.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1.Za  + Jarosława Kusicielka  –  od  Lecha Minty z żoną

2.Za  + Stanisława Zaradnego  –  od  Rafała Kulasa z rodz.

3.Za  + Henryka Młynarczyka  –  od  Agnieszki i Wojtka Mateckich  z Droszewa

4.Za  + Annę Wiertelak  –  od  córki 

5.Za  + Grażynę Wiertelak  – od  siostry

6.Za  + Romana Szydlaka  –  od  żony

7.Za  + Zdzisława Dymarskiego  –  od  rodz. Pautrów

8.Za  + Kazimierza Szlachtę  –  od  Violetty i Mariusza Szymczaków  z Grudzielca

9.Za  + Leokadię Herbik  –  od  rodz. Liebchenów

10.Za  + Krzysztofa Janiaka  –  od  Emilii i Kazimierza z rodz.

11.Za  + Weronikę Zimną  –  od  Marcina Nysiaka z rodz.

12.Za  + Marię Dykcik  –  od  Kazia Minty z rodz.

13.Za  + Mariana Błaszczaka  –  od   Kazimierza Cierpki

14.Za  + Mieczysława Zimniaka  –  od  Piotra Walczaka z rodz.

15.Za  + Hieronima Walczaka  –  od  sąsiadów Kuchnickich  z ul. Szkolnej

16.Za  + Teresę Bielawską  –  od  rodz. Słowińskich  z Gliśnicy

17.Za  + Stanisławę Brodziak  –  od  Kazimierza Mogiełki

18.Za  + Stanisława Kocika  –  od  Bronka Wróbla z rodz.  ze Świecy

19.Za  + Mariannę Długą  –  od   kuzynki Ireny z mężem

20.Za  + Mariana Zielaznego  –  od  Ignaca Binka z rodz.

21.Za  + Bolesławę Dzięcioł  –  od  Bożeny Niśkiewicz z rodz.  z Ostrowa

22.Za  + Janinę Świątkowską  –  od  Marzeny i Zdzisława Cholewów z rodz.

23.Za  + Jerzego Wróbel  –  od  rodz. Janickich i Cieluchów  z Lamek

24.Za  + Stanisława Kulas  –  od   Leszka Kulasa z rodz.

25.Za  + Danutę Zimną  –  od  Krystyny Kocik i rodz. Bestrych 

26.Za  + Jadwigę Szlachta  –  od  Mariusza i Alicji Motyl z synami

27.Za  + Arkadiusza Szczepaniaka  –  od  Natalii Gąbka i rodz. Krawców

28.Za  + Marka Wawrzyniaka  –  od  Ewy i Stefana Dubińskich  z Odolanowa

29.Za  + Zofię Zimną  –  od  rodz. Litwinów  z ul. Odolanowskiej

30.Za  + Helenę Małuszek  –  od  Anny Szubert i rodz. Lisów  z ul. Kościelnej

31.Za  + Kazimierza Cholewę  –  od  OSP  w Łąkocinach 

32.Za  + Piotra Dudzińskiego  –  od  Marii Niewrzęda i rodz. Nowaków

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…