Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie 28.07.2023 r.

Piątek 28.07.2023r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

 

1. + Marię Bestrą – int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
2. + Jana Wiertelaka – int. odrodziny Zybałów z ulicy Ostrowskiej
3. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Kułków z ulicy Krotoszyńskiej
4. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Józefa Wardęgi z Niemojewca
5. + Andrzeja Herbika – int. od Marii Kusicielek
6. + Stanisława Dykcika - int. od rodziny Szczotków i Wiktorii Pieszyńskiej
7. + Gertrudę Krawiec - int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
8. + Halinę Dymarską – int. od Emili Bochen, Małgosi Kulesza i Szalów
9 . + Marię Zielazną – int. od rodziny Preczów
- int. od Maryli Celmer – Wojciechowskiej z synem
- int. od bratanka Mateusza Zwierz z Dębnicy
10. + Cecylię Mazur – int. od siostrzenicy Urszuli z rodziną z Poznania
11. + Krystynę Krakowską – int. od siostry Teresy z mężem
12. + Janinę Hasińską – int. od rodziny Szymczaków z Kalisza
13. + Tomasza Dzięcioła – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7
14. + Stanisława Celmera – int. od rodziny Celmerów z Tarchał
- int. od Józefa Głodka z rodziną
- int. od rodziny Kusicielków z ulicy Szkolnej
15. + Irenę Litwin – int. od Bogdana Jańczaka z rodziną z Ostrowa Wlkp.
16. + Andrzeja Janasa – int. od Małgorzaty i Dobrosława Kędziorów
17. + Macieja Dwornika – int. od Bogumiły i Zbigniewa Hałas z rodziną
- int. od Michaliny Diakow
- int. od Henryka Czubaka
- int. od Przemka Czubaka z rodziną
- int. od Grażyny i Piotra Diakow
- int. od Władysława Gorzelanego i rodziny Przybylskich
- int. od Karola Pfajfra z Krotoszyna
18. + Jana Wiertelaka z ulicy Szkolnej – int. od Kazimierza Mogiełki
19. + Eugenię Tomaszewską – int. od Krzysztofa Jury z rodziną z Wierzbna
20. + Beatę Galicką – int. od kolegów i koleżanek z pracy
21. + Mariannę Lisik – int. od Bielawskich z ulicy Strażackiej z Łąkocin
- int. od Jarosława Bielawskiego z rodziną
22. + Józefa Mądrzaka – int. od Henryka Mądrzaka z rodziną
- int. od Jadwigi Mądrzak z rodziną
- int. od Joanny Pustkowskiej i Jolanty Wawrzyniak
23. + Czesława Wiertelaka – int. od Barbary i Eugeniusza Trojańskich z Uciechowa
24. + Eugeniusza Bobowskiego – int. od kolegi Romana Kowalczyka z rodziną
25. + Stanisława Marciniaka – int. od Teresy, Pawła, Piotra Hubertów
26. + Jadwigę Bajtała – int. od Kaźmierczaków z Walentynowa
27. + Sabinę Rachwalską – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej
28. + Jana Adamczyka – int. od Haliny i Franka Brodalów
29. + Marię Janas – int. od Teresy Minty i Rafała Minty z rodziną
30. + Wiktorię Pieszyńską – int. od członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Daniszyna
31. + Kazimierza Sikorę
32. + Ewę Grzesiak – int. od Anny Płocharz
33. + Marię Sikorę – int. od rodziny Mleko
34. + Jana Pabicha – int. od rodziny Urszuli i Dariusza Włosik
35. + Antoniego Mazur – int. od rodziny Kierasińskich
– int. od rodziny Kalinowskich

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie 14.07.2023 r.

Piątek 14.07.2023r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

 

1. + Marię Bestrą – int. od Sylwii i Jana Kusicielek z Daniszyna
2. + Jana Wiertelaka – int. od Alicji i Wiesława Krawców z rodziną
3. + Janinę Cierpkę – int. od Zofii i Kazimierza Mogiełków z ulicy Łąkowej
4. + Jana Błaszczyka – int. od Jerzyka Błaszczyka z rodziną
5. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od kuzynki Marioli Biegańskiej z rodziną
6. + Andrzeja Herbika – int. od Wspólnoty Krwii Chrystusa
7. + Stanisława Dykcika - int. od Grażyny i Jacka Kułek z córkami i rodzinami
8. + Gertrudę Krawiec - int. od Hani Sufryd z rodziną
9. + Halinę Dymarską – int. od kuzynki Iwony z rodziną
10. + Marię Zielazną – int. od Teresy Minty z rodziną
- int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
- int. od Kazimiery Michura
11. + Cecylię Mazur – int. od Zosi z rodziną z Biadek
12. + Krystynę Krakowską – int. od Teresy i Jerzego Kapsów
13. + Janinę Hasińską – int. od rodziny Maniów z Czachor
14. + Tomasza Dzięcioła – int. od Zenona Horyzy z Cegieł
15. + Stanisława Celmera – int. od rodziny Koniarków z Sulisławia
- int. od Renaty i Sławka Celmer z rodziną
- int. od Marleny i Włodzimierza Nowickich z rodziną
16. + Irenę Litwin – int. od rodziny Rachwalskich i Sikorów
17. + Andrzeja Janasa – int. od rodziny Zybałów z ulicy Ostrowskiej
18. + Macieja Dwornika – int. od rodziny Bergandych
- int. od Natalii i Stanisława Szczepaniaków z Daniszyna
- int. od Kazimierza Cierpki
- int. od rodziny Maniów
- int. od rodziny Grzesiaków
- int. od kolegi Dariusza Krenza
- int. od rodziny Krenz z Daniszyna
19. + Jana Wiertelaka z ulicy Szkolnej – int. od Pawła Ulichnowskiego
20. + Eugenię Tomaszewską – int. od Kazimierza Mogiełki
21. + Beatę Galicką – int. od rodziny Jakubowskich
22. + Mariannę Lisik – int. od rodziny Helińskich z Sulisławia
- int. od Lisów z Łąkocin z ulicy Szkolnej 25
23. + Józefa Mądrzaka – int. od rodziny Koniarków
- int. od sąsiadów Michurów
- int. od Stanisława Kędzierskiego z rodziną
24. + Czesława Wiertelaka – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej
25. + Eugeniusza Bobowskiego – int. od Marzeny Hyży z Gorzyc Wielkich
26. + Stanisława Marciniaka – int. od Barbary Grodzińskiej z rodziną
27. + Jadwigę Bajtała – int. od Szewczyków i Wiertelaków z ulicy Dworcowej
28. + Sabinę Rachwalską – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi
29. + Jana Adamczyka – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
30. + Marię Janas – int. od Basi Sikory z synami
31. + Wiktorię Pieszyńską – int. od rodziny Długich
32. + Kazimierza Sikorę
33. + Ewę Grzesiak – int. od Piotra Płocharza z Holandii
34. + Marię Sikorę – int. od rodziny Frąckowiaków
35. + Jana Pabicha – int. od rodziny Marii Karbowiak
36. + Henryka Dzięcioła – int. od kuzynki Romany Kaczmarek z rodziną z Łąkocin
37. + Bolesława Dropa – int. od Grażyny i Jacka Kułek z rodziną
38. + Jolantę Plewa – int. od Honoraty i Sergiusza Marczak z dziećmi; od Marii Marczak z Łukaszem; od Karoliny i Michała Marczak z dziećmi

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nominacja proboszczowska

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca z woli pana Boga i postanowienia ks. biskupa Damiana Bryla, ks. Tomasz Flajszer administrator parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach został ustanowiony proboszczem. Wielka była radość parafian bo kilka lat czekali na ten dzień. Uroczystą mszę świętą celebrowali ks. dziekan Tadeusz Kaczmarek z dekanatu odolanowskiego i ks. Tomasz Flajszer. Po homilii przyrzeczenie od nowo ustanowionego proboszcz przyjął ks. dziekan. Życzenia swojemu nowo ustanowionemu proboszczowi złożyli przedstawiciele służby liturgicznej ołtarza, rady duszpasterskiej, samorządu gminnego i organizacji społecznych KGW i OSP. Parafianie obecni na uroczystości nagrodzili nominacje ks. proboszcza oklaskami. Po liturgii mszy świętej i nabożeństwie do Najświętszego Serca pana Jezusa, Rada Duszpasterska zaprosiła wszystkich gości na Agapę na plebanie.