PLAN CAŁODZIENNEJ ADORACJI W PARAFII N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA W ŁĄKOCINACH 4 Listopad 2019 r.

Dzień Adoracji rozpocznie Msza św.  o godz. 8:00a zakończy Różaniec z wypominkami jednorazowymi za zmarłych o godz. 18:00.

Adoracja będzie odbywała się ulicami  według następującego porządku:

 

8:00 - Msza św. i rozpoczęcie Adoracji.

9:00 - 9:30  – ul. Raszkowska i Strażacka – adorację poprowadzi  p. Teresa Minta.

9:30 - 10:00  – ul. Krotoszyńska - adorację poprowadzi  p. Krystyna Krupka.

10:00 - 10:30 - ul. Odolanowska, Południowa, Dworcowa  – adorację poprowadzi  p. Zofia Mogiełka.

10:30 - 11:00 - ul. Ostrowska, Krótka, Żniwna, Łanowa i Dębowa   –  adorację poprowadzi p. Czesława Hałas.

 

11:00 - 15:00 –  Przerwa  w  Adoracji.

 

15:00 – 15:30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja:  Ministranci i dzieci – adorację poprowadzi  Wspólnota Krwi Chrystusa.

15:30 – 16:00 – ul. Kwiatowa, Sportowa, Leśna i Dojazdowa - adorację poprowadzi  p. Mirosława Krysiak.

16:00 – 16:30 – ul. Kościelna, Łąkowa i Polna - adorację poprowadzi  p. Iwona Lis.

16:30 – 17:00 – ul. Szkolna, Kasztanowa i ul. Zakątek - adorację poprowadzi  p. Maria Lis.

17:00 – 17:30 – Adoracja dla wszystkich chętnych, młodzieży i kandydatów do bierzmowania oraz dla tych, którzy nie mogli przybyć na swoją wyznaczoną godzinę – adorację poprowadzi Bractwo św. Józefa.

17:30 – 18:00 – Różaniec z wypominkami jednorazowymi za zmarłych.

18:00 - Msza św. i zakończenie Adoracji.

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 2019

Msza święta za zmarłych była celebrowana przez ks. Marka Chudzie na cmentarzu. Przed rozpoczęciem celebrans poświęcił nowy krzyż cmentarny i podziękował wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do jego zamontowania. Następnie odbyła się procesja z poświęceniem grobów po której uczestniczyliśmy w liturgii mszy świętej. Na zakończenie ks. Marek przypomniał o odpustach, które przez 8 dni można uzyskać za odwiedzenie świątyni lub cmentarza pod zwykłymi warunkami. W czasie oktawy odbywał się będzie różaniec za zmarłych i wypominki.

Orszak Wszystkich Świętych 2019

Przed uroczystością „Wszystkich Świętych” dzieci szkolne i przedszkolne uczestniczyły w procesji w przebraniu swoich patronów. Na wieczorną mszę świętą i nabożeństwo różańcowe przybyły razem ze swoimi rodzicami i opiekunami. Przed Liturgią przewodniczyły modlitwie różańcowej. Po różańcu złożyły plansze wyklejone tajemnicami różańcowymi z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. W homilii celebrans podsumował uczestnictwo dzieci w październikowych nabożeństwach różańcowych. Ukazał także cuda i łaski Matki Bożej Pompejańskiej zachęcając do modlitwy za jej wstawiennictwem do boga. Po błogosławieństwie dzieci w strojach swoich ulubionych świętych wyruszyły w procesji wokół kościoła. Po powrocie do świątyni wszystkie otrzymały słodycze. Uczestnicy nabożeństw różańcowych zostali obdarowani przez ks. Marka Chudzie małymi modlitewnikami i różańcami.