Spotkanie opłatkowe ministrantów 2019

Tradycyjnie w ostatnim dniu Rorat dzieci licznie przybyły na Mszę Świętą  po której ks. Marek Chudzia podsumował ich udział w roratach. Dzieci przyniosły wyklejone plansze adwentowe za które duszpasterz obdarował ich figurkami aniołów i słodyczami które ofiarowali strażacy z OSP, radny, właściciel sklepu i Rada Duszpasterska. Po zakończeniu ministranci, służba liturgiczna ołtarza i Rada Duszpasterska udali się na plebanię na spotkanie opłatkowe. Wspólną modlitwą ze wszystkimi rozpoczął je ks. Marek. Fragment ewangelii o narodzeniu pana Jezusa odczytał lektor Mateusz Kusicielek. Kolęda „Wśród Nocnej Ciszy” wprowadziła wśród zebranych atmosferę radości z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Następnie ministranci podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Śpiew kolęd rozbrzmiewał na plebanii. Uczestniczy spotkania częstowali się ciastem, słodyczami i owocami przygotowanymi przez rodziców i rade duszpasterską. W trakcie spotkania lektor podsumował całoroczne uczestnictwo ministrantów w służbie ołtarza. Rada Duszpasterska obdarowała wszystkich świątecznymi upominkami. Dla najmłodszych ministrantów było to wzruszające przeżycie, przygotowujące do Świąt Bożego Narodzenia.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 13.12.2019 r.

Piątek 13.12.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

 1. Za  + Jarosława Kusicielka  –  od  Ignaca  Binka  z rodz.
 2. Za  + Stanisława Zaradnego  –  od  Zygmunta  Lubienieckiego
 3. Za  + Kazimierza Szlachtę  –  od  Małgorzaty i Mariusza  Paszek  z Topoli
 4. Za  + Leokadię Herbik  –  od  syna i córki  z rodzinami
 5. Za  + Weronikę Zimną  –  od  rodz. Młynarczyków   z ul. Krotoszyńskiej
 6. Za  + Marię Dykcik  –  od  rodz. Krysiaków
 7. Za  + Mariana Błaszczaka  –  od   Romany  Kaczmarek  z rodz.
 8. Za  + Mieczysława Zimniaka  –  od  rodz.  Jankowskich  z Pogrzybowa
 9. Za  + Hieronima Walczaka  –  od  Jana  Bednarka  z rodz.  z Daniszyna
 10. Za  + Teresę Bielawską  –  od  sąsiadów  Brodalów i Kałków
 11. Za  + Stanisławę Brodziak    od  Ireny i Jana  Kierzkowskich
 12. Za  + Stanisława Kocika  –  od  Ryszarda  Frąszczaka  z rodz.  z Nabyszyc
 13. Za  + Mariannę Długą   od   Małuszków  z  Zakątka
 14. Za  + Mariana Zielaznego  –  od  rodz. Marczaków  z Ostrowa
 15. Za  + Bolesławę Dzięcioł  –  od  Zenona Walczaka  z rodz.  z Radłowa
 16. Za  + Janinę Świątkowską  –  od  Szewczyków i Wiertelaków   z ul. Dworcowej
 17. Za  + Jerzego Wróbel  –  od  rodz. Pietraszewskich
 18. Za  + Stanisława Kulas  –  od  Adama  Pabicha  z rodz.
 19. Za  + Danutę Zimną   od  Włosików  z mamą
 20. Za  + Jadwigę Szlachta  –  od  Cecylii  Koniarek  
 21. Za  + Arkadiusza Szczepaniaka  –  od   Tomasza  Bąka  z rodz.  z Krotoszyna
 22. Za  + Marka Wawrzyniaka  –  od Ireny Binek z rodz. 
 23. Za  + Zofię Zimną   od  rodz.  Pyś  z mamą
 24. Za  + Helenę Małuszek  –  od  rodz. Banasiewiczów  ze Słaborowic
 25. Za  + Kazimierza Cholewę  –  od  rodz. Mogiełków  z ul. Łąkowej
 26. Za  + Mariana Filipiaka  –  od  Józefa  Iberhana  z rodz.  z Głogowej
 27. Za  + Mariannę Małuszek  –  od   Ani Jurek  i  Aurelii z synem
 28. Za  + Hieronima Grzesiaka  –  od  Szymona  i  Piotra  Szukalskich
 29. Za  + Patryka Pietrzaka  –  od  Wiktorii Pieszyńskiej  i  rodz. Szczotków
 30. Za  + Michała Pieszyńskiego  i zm. z rodz. –  od Wiktorii Pieszyńskiej i Szymona z żoną

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Roratnie dzieci z Parafii w Łąkocinach modlą się o pokój na świecie

We wspomnienie św. Mikołaja na Roraty licznie przybyły dzieci ze swoimi rodzicami. W homilii celebrans przybliżył wszystkim wizerunek św. Mikołaja i jego dobroczynną działalność. W modlitwie powszechnej dzieci za wstawiennictwem św. Biskupa modliły się do pana boga za Kościół Prześladowany i o pokój na świecie. Na zakończenie liturgii mszy świętej dzieci zaśpiewały pieśń „Święty Mikołaju patronie nasz” i powitały w świątyni św. Mikołaja biskupa który przybył do parafii z prezentami. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami, a ministranci zaprezentowali św. Mikołajowi swoją wiedzę katechetyczną za która otrzymali pochwałę. Na zakończenie dzieci złożyły na ręce swojego duszpasterza dobre uczynki spisane na kolorowych gwiazdkach i rozlosowali figurki NMP. Święty Mikołaj każdemu uczestnikowi rorat wręczył kolorowy balon wypełniony helem z zapisaną modlitwą o pokój na świecie. Dzieci udały się przed pomnik św. Jana Pawła II i tu razem z ks. Markiem i Św. Mikołajem wypuścili balony ku niebu. 50 kolorowych balonów uniosło modlitwę o pokój, a my w liturgii w ciągu całego miesiąca będziemy się modlić w tej intencji na roratach.

Więcej artykułów…

 1. Podziękowanie ks. Kanonikowi