Zamówienia na kremówki papieskie 2021

Szanowni państwo zbliża się Dzień Papieski w związku z naszą coroczną tradycją od dziś do 12 października możecie państwo zamawiać kremówki papieskie

Zamówienia prosimy składać u pana kościelnego Jacka lub za pośrednictwem ks. Tomasza

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.09.2021r.

Czwartek 23.09.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Lisów i Kuświków.
2. + Władysława Roszaka – int. od Anny Szubert i rodziny Lisów.
3. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Wróblów i Junyszków.
4. + Marka Wawrzyniaka – int. od Chóru Radość z Gorzyc Wielkich.
5. + Jerzego Wróbla – int. od Kazia Minty z rodziną.
6. + Ryszarda Janasa – int. od kolegi Łukasza Cegły.
7. + Marię Bestrą – int. od rodziny Walczaków z Ostrowa.
8. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Gorzelannych z Łąkocin.
9. + Janinę Cierpkę – int. od Marii Kusicielek.
10. + Andrzeja Lisa – int. od siostry Haliny z mężem.
11. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Pilotów i Barbary Pohl,
                                 - int. od Flejsierowiczów z mamą,
                                 - int. od kuzyna Władysława z rodziną.
12. + Jana Błaszczyka – int. od Andrzeja Brodziaka z rodziną.
13. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Jerzyka Błaszczyka z rodziną.
14. + Andrzeja Herbika – int. od kuzynki Marii z Sulisławia.
15. + Stanisława Dykcika – int. od Teresy i Marka Krysiak.
16. + Józefa Mogiełkę – int. od Ireny i Lecha Minta.
17. + Teresę Kałka – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej.
18. + Teresę Pauter – int. od Ireny i Zenona Pietraszewskich.
19. + Gertrudę Krawiec – int. od Teresy Minty z rodziną.
20. + Tadeusza Janasa – int. od rodziny Pautrów,
                                     - int. od Ewy i Mirka Małuszek z rodziną,
                                     - int. od Garbaczów z ulicy Szkolnej.
21. + Stanisława Kierzkowskiego – int. od Marii Kusicielek
22. + Zbigniewa Skrzypczaka – int. od Zdzisława Cholewy z rodziną,
                                               - int. od Marii Lis z rodziną z Daniszyna,
                                               - int. od Iwony Liebchen z rodziną.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Podziękowania Dożynki 2021

29 sierpnia 2021 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób, odbyły się Dożynki wiejsko – parafialne.

Pragnę serdecznie podziękować:

- osobom, które przed Mszą Dożynkową zadbały o porządek wokół Kościoła i w Kościele,

- służbie liturgicznej,

- Panu kościelnemu,

- Panu organiście,

Dziękuję również:

- Panu Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrowi Kuroszczykowi, za przychylność i wsparcie organizacji Dożynek,

- Starostom Dożynkowym Monice i Adrianowi Hałasom,

- Sołtysowi Panu Przemysławowi Janasowi,

- Radzie Sołeckiej,

- Radzie Parafialnej,

- Radzie Duszpasterskiej,

- wszystkim, którzy przygotowali i jechali w korowodzie dożynkowym,

- Zespołom Łąkocanie i Jankowianie Zaleśni, za pieśni, przyśpiewki i  piękną oprawę folklorystyczną,

- Ochotniczej Straży Pożarnej za zaangażowanie w prace organizacyjne, porządkowe i zabezpieczenie imprezy,

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku, obsługę,  zorganizowanie punktu szczepień, stoisko z rękodziełem artystycznym,

- Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu za przygotowanie programu artystycznego,

- Panom Policjantom, którzy pilnowali porządku i zabezpieczali przejazd korowodu,

- wszystkim osobom, które przygotowały plac przy Sali, wykonały oświetlenie, posprzątały i przystroiły plac,

- Paniom, które wykonały i dostarczyły ciasto,

- Panu Łukaszowi Junyszkowi, za prowadzenie bufetu,

- Pani Agnieszce Flejsierowicz, która napisała scenariusz i prowadziła imprezę,

- Panu Tomaszowi Mincie za obsługę nagłośnienia,

- Pani Zofii Świątkowskiej za wykonanie pięknego wieńca dożynkowego,

- fotografom obsługującym uroczystość (Magdalena Janas, Iwona Jankowska, Franciszek i Paweł Flejsierowicz),

- Panu Lucjanowi Mincie, za wykonanie zdjęć i filmów dronem, obsługę strony Parafialnej i profilu FB sołectwa,

Dziękuję również wszystkim sponsorom, dzięki hojności których możliwe było zorganizowanie uroczystości dożynkowych.

- wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przed, w czasie i po dożynkach, a nie zostali wymienieni składam serdeczne podziękowania

Szczególnie dziękuję Wszystkim rolnikom, Parafianom, którzy uczestniczyli w naszej uroczystości i wsparli cel dożynkowy.

1 września 2021 roku odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół rozliczenia Dożynek, który dołączamy poniżej. 

                                                                                        Ks. Tomasz Flajszer