Dekret Penitencjarii Apostolskiej

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ O WARUNKACH UZYSKANIA W CZASIE PANDEMII ODPUSTU ZUPEŁNEGO DLA WIERNYCH ZMARŁYCH

 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

 

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,

22 października 2020 roku,

we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Kardynał Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.10.2020 r.

Piątek 23.10.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Janasów z ul. Szkolnej
2. + Mariannę Małuszek – int. od Marii i Zygmunta Lisów z ul. Szkolnej
3. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Zybałów z ul. Ostrowskiej
4. + Cecylię Zimniak – int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
5. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Kułek z ul. Krotoszyńskiej
6. + Mariana Błaszczaka – int. od rodziny Malińskich
7. + Radosława Kryjoma – int. od Jarka Bielawskiego z żoną
8. + Janinę Świątkowską – int. od Mirosława Małuszka z rodziną
9. + Kazimierza Cholewa – int. od rodziny Cholewów ze Sulmierzyc
10. + Zofię Zimną – int. od Krystyny Kocik z rodziną
11. + Hieronima Grzesiaka – int. od Elżbiety i Mariusza Bajtałów z rodziną
12. + Marię Dykcik – int. od rodziny Hałasów z ul. Ostrowskiej
13. + Teresę Bielawską – int. od Anny i Włodzimierza Woźniców z Ostrowa
14. + Marka Wawrzyniaka – int. od Barbary Pol i rodziny Pilotów
15. + Stanisława Kocika – int. od rodziny Bielawskich z ul. Strażackiej
16. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Kuchnickich i Jadwigi Bajtały z ul. Szkolnej
17. + Danutę Zimną – int. od Danuty Włodarczyk z synem Marcinem
18. + Ryszarda Janasa – int. od kolegów z Holandii
19. + Marię Bestrą – int. od Stanisławy i Jana Hęćków z Nabyszyc
20. + Jana Wiertelaka – int. od Haliny Dymarskiej
21. + Jadwigę Szlachtę – int. od rodziny Zybałów z ul. Krotoszyńskiej
22. + Mariana Filipiaka – int. od sąsiadów Stachów

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Dary dla Sióstr zakonnych Klarysek

26 września zebraliśmy od ofiarodawców dary płodów rolnych i artykułów żywnościowych dla Sióstr Klarysek z Ostrowa Wlkp.

Dary zebrali ks. Tomasz Flajszer i pan Jan Krysiak, który użyczył transportu do ich przewiezienia.

Dary przekazali:

 1. Brodziak Iren i Piotr
 2. Brodala Agnieszka
 3. Lis Zygmunt i Maria
 4. Herbik Zofia
 5. Koziarek Aneta
 6. Krysiak Maciej i Barbara
 7. Minta Tomasz
 8. Minta Teresa
 9. Minta Lech i Irena
 10. Frąckowiak Danuta
 11. Sikora Jan i Bolesława
 12. Kaźmierczak Elżbieta
 13. Zybała Franciszek i Stanisława

Wszystkim darczyńcom z darem modlitwy za parafię Siostry bardzo dziękują.

Więcej artykułów…

 1. Sprzątanie cmentarza