Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 11.02.2022r.

Piątek 11.02.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
2. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Rachwalskich i Bestrych z ulicy Szkolnej
3. + Ryszarda Janasa – int. od Grażyny Szczepaniak z Mazur
4. + Marię Bestrą – int. od rodziny Kulasów z Cegieł
5. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Ciesielskich z Ostrowa
6. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Duczmalów z Wierzbna
7. + Andrzeja Lisa – int. od siostrzeńca Janka z Olą
                             - int. od Tadeusza i Haliny Kaczmarków z Justyną
                             - int. od siostrzeńca Piotra z żoną Martą i dziećmi
8. + Bożenę Włosik – int. od Gabrieli Bednarek z rodziną
                               - int. od Pauliny Radały z rodziną
                               - int. od koleżanki Haliny Szatkowskiej z rodziną
9. + Jana Błaszczyka – int. od Krzysztofa Mąkoszy
10. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od sąsiadów Małuszków
11. + Andrzeja Herbika – int. od Mirosławy Kempiak
12. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Cegłów
13. + Teresę Kałka – int. od rodziny Brodziaków z ulicy Raszkowskiej
14. + Teresę Pauter – int. od rodziny Bajtałów
15. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Garbaczów z ulicy Szkolnej
16. + Piotra Brodziaka – int. od Barbary Pohl i rodziny Pilotów
                                    - int. od rodziny Wawrzyniaków i Jaśniaczyków
                                    - int. od rodziny Hałasów z ulicy Ostrowskiej
17. + Józefa Woźnicę – int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
                                  - int. od Mariana Głodka i Danuty Jamry
18. + Halinę Dymarską – int. od Tereni i Jacka Litwin z rodziną
19. + Marię Zielazną – int. od wnuczki Martyny z mężem
20. + Violettę Kupijaj - int. od Jolanty Sitarz z Jaskółek
                                   - int. od Blandyny Krakowskiej z Biadek
                                   - int. od Eweliny Płonki i Stanisławy Płonki
                                   - int. od Marii i Bogdana Zawadów
                                   - int. od Magdaleny i Tomasza Golińskich z synami
21. + Cecylię Mazur – int. od int. od rodziny Zaradnych i Błaszczaków
22. + Wiesława Włosika – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi z Łąkocin
23. + Marię Jędras – int. od Mirka
24. + Łucję Gorzelanną – int. od rodziny Jesiołowskich i Marciszewskich z Daniszyna
25. + Krystynę Krakowską – int. od rodziny Bajtałów z ulicy Strażackiej
26. + Józefa Wierzyka – int. od rodziny Włosików
27. + Piotra Maika – int. od rodziny Błaszczaków i Łucji Zaradnej z rodziną
28. + Marię Okrucińską – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Spotkanie z kolędą w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach

W niedzielne popołudnie po Mszy Św. 16 stycznia parafianie z Łąkocin, a także goście z wiosek sąsiednich wysłuchali koncertu kolęd. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaśpiewała solistka pani Liliana Giernalczyk z zespołem muzycznym „Kwartet z Gwiazdką”. Parafianie byli zadowoleni i wdzięczni swojemu duszpasterzowi za spotkanie z kolędą w świątyni. Czas pandemii uniemożliwia nam wyjazdy na koncerty noworoczne. Słuchaczom bardzo się podobała interpretacja kolęd w rytmach innych krajów świata jak Brazylii, Argentyny czy Włoch. Muzycy zaprezentowali wysoki poziom artystyczny grając na różnych instrumentach wzbudzając podziw i uznanie zgromadzonych słuchaczy. Niektóre kolędy zebrani mogli zaśpiewać razem z artystami. Po zakończeniu koncertu „Z kolędą przez świat” ks. Tomasz Flajszer podziękował zespołowi za piękny występ artystyczny. W imieniu władz samorządowych podziękowania złożyli Pan Wójt Antoni Hadryś i radny pan Zenon Janas, który obdarował artystów kwiatami. Nasz duszpasterz zaprosił zespół muzyczny i gości na spotkanie przy stole na poczęstunek na plebanie. Tu artyści opowiedzieli o swoich dalszych planach spotkań w parafiach, które mogą być zorganizowane dzięki przychylności władz samorządowych. Poczęstunek na plebanii przygotowały panie Z KGW.

red. Teresa Minta

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 28.01.2022r.

Piątek 28.01.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od sąsiadów Rachwalskich z ulicy Raszkowskiej,
2. + Krystynę Włosik – int. od Sylwii i Jana Kusicielek,
3. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej,
4. + Ryszarda Janasa – int. od Eweliny i Łukasza Kaźmierczaków z córką,
5. + Marię Bestrą – int. od Bestrych i Talagów z Cegieł,
6. + Jana Wiertelaka – int. od Ewy i Pawła Marchewków,
7. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Ptaków,
8. + Andrzeja Lisa – int. od firmy Auto – Bestry,
                             - int. od Macieja Włosika z Asią,
                             - int. od kolegi Władysława Mani z rodziną,
9. + Bożenę Włosik – int. od Ewy Małuszek z rodziną,
                               - int. od rodziny Liebchenów,
                               - int. od rodziny Wawrzyniaków,
10. + Jana Błaszczyka – int. od siostrzenicy Jagody z mężem,
11. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Antoniego Przerwa z rodziną z Ostrowa,
12. + Andrzeja Herbika – int. od Jerzego Błaszczyka z rodziną,
13. + Stanisława Dykcika – int. od Ireny i Tadeusza Lis z ulicy Szkolnej,
14. + Teresę Kałka – int. od Ewy i Mirka Małuszków z rodziną,
15. + Teresę Pauter – int. od Krystyny Krupka,
16. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej,
17. + Piotra Brodziaka – int. od Kazia Minty z rodziną,
                                    - int. od Kazia Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej,
                                    - int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną,
18. + Józefa Woźnicę – int. od Drygasowej i rodziny Pietrzaków,
                                   - int. od rodziny Sikorów i Bartoszków,
19. + Halinę Dymarską – int. od Cioci Teresy Litwin,
20. + Marię Zielazną – int. od wnuczki Darii z rodziną,
21. + Wojciecha i Jana Binek – int. od rodziny Błaszczaków,
22. + Violettę Kupijaj - int. od bratanicy Karoliny z rodziną,
23. + Cecylię Mazur – int. od siostrzenicy Felicji z mężem,
24. + Wiesława Włosika – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków,
25. + Marię Jędras – int. od Grażyny z rodziną,
26. + Łucję Gorzelanną – int. od sąsiadów Włosików,
27. + Krystynę Krakowską – int. od Iwony i Stanisława Stefaniaków z Kotlina.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Więcej artykułów…

  1. Święto Trzech Króli 2022