Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 12.03.2021 r.

Piątek 12.03.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od Jacka Kułek z rodziną
2. + Mariannę Małuszek – int. od Barbary Pohl i rodziny Pilot
3. + Władysława Roszaka – int. od państwa Litwinów z ul. Odolanowskiej
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Mogiełków z ulicy Łąkowej
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Alicji i Wiesława Krawiec z Łąkocin
6. + Zofię Zimną – int. od Grzegorza i Ewy Kryjom z Zacharzewa
7. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodziny Zybałów z ulicy Ostrowskiej
8. + Marię Dykcik – int. od Mirosławy Kempiak
9. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Włosików z ulicy Krotoszyńskiej
10. + Marka Wawrzyniaka – int. od Ireny Psyk i Alfredy Szatkowskiej
11. + Stanisława Kocika – int. od Karoliny Dolaty z rodziną
12. + Jerzego Wróbla – int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
13. + Danutę Zimną – int. od Krystyny Krupka
14. + Ryszarda Janasa – int. od kuzynki Jadzi i Mirka z Orpiszewa
15. + Marię Bestrą – int. od Jana Małuszka z ulicy Zakątek
16. + Jana Wiertelaka – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
17. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Lisów i Chudych z Daniszyna
18. + Andrzeja Lisa – int. od kuzyna Józefa Szczepaniaka z rodziną z Daniszyna
19. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Banaszaków z Daniszyna
20. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Piętaków i Rosiaków
21. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Kryjomów i Nękałów
22. + Jerzego Lisa – int. od rodziny Dymała z Lamek
23. + Andrzeja Herbika – int. od Sylwii z Leną
24. + Stanisława Dykcika – int. od Anny i Michała Garbaczów z dziećmi
25. + Józefa Mogiełkę – int. od rodziny Koziarków

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 26.02.2021 r.

Piątek 26.02.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od Edmunda Kupczyka
2. + Mariannę Małuszek – int. od Marii Marczak z Łukaszem
3. + Władysława Roszaka – int. od Kasi i Pawła Małuszków z Daniszyna
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Krystyny Kocik i rodziny Bestrych z ulicy Krotoszyńskiej
6. + Zofię Zimną – int. od rodziny Hałasów
7. + Hieronima Grzesiaka – int. od Elżbiety i Sebastiana Nowackich z dziećmi
8. + Marię Dykcik – int. od Arlety i Mariusza Gorzelannych z rodziną
9. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Kowalskich z ulicy Krotoszyńskiej
10. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Nowackich z ulicy Łanowej
11. + Stanisława Kocika – int. od Marty Zybały z rodziną
12. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Rachwalskich z ulicy Raszkowskiej
13. + Danutę Zimną – int. od Jarka Bielawskiego z Krysią
14. + Ryszarda Janasa – int. od Stanisławy Nysiak
15. + Marię Bestrą – int. od Karoliny i Michała Marczak z dziećmi
16. + Jana Wiertelaka – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi
17. + Mariana Filipiaka – int. od Tomka Bigosa
18. + Janinę Cierpkę – int. od Marleny Antoniewicz z rodziną z Ostrowa Wielkopolskiego
19. + Andrzeja Lisa – int. od syna Łukasza
20. + Bożenę Włosik – int. od Pawlickich i Torbów z Daniszyna
21. + Jana Błaszczyka – int. od Jarosława i Marzeny Lisików
22. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Bergandy
23. + Jerzego Lisa – int. od Moniki i Marcina Fludra z Oliwią
24. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Bigosów i Janiny Zimnej
25. + Stanisława Dykcika – int. od Kazia Minty z rodziną

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Światowy Dzień Chorego w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach

11 lutego w święto NMP z Lourdes w naszej parafii obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Na poranną Mszę Świętą do świątyni przybyli chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze ze swoimi opiekunami. Liturgię w intencji wszystkich parafian celebrował ks. Tomasz Flajszer. Skierował do zebranych Słowo Boże o cierpieniu i roli modlitwy do Boga o odzyskanie utraconego zdrowia. Po homilii zebrani przyjęli sakrament chorych stosując się do zaleceń sanitarnych przewidzianych w kościele stosując dystans i maseczki. Po komunii świętej pan radny Zenon Janas odczytał list okolicznościowy skierowany do chorych, który podpisali wójt i zastępca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Pan radny złożył również życzenia zebranym głównie zdrowia, zachowania od epidemii koronawirusa, i szybkiego powrotu do normalności. Do życzeń dołączył się również ks. Tomasz Flajszer zapewniając swoich parafian o modlitwie w ich intencji. Liturgia zakończyła się uroczystym błogosławieństwem.