Nabożeństwa majowe pod gołym niebem 2022

Tradycyjnie w każdą niedziele maja gromadzimy się przy naszych wiejskich kapliczkach na Nabożeństwach Majowych. 8 maja parafianie przybyli na ulice Polną, tu ks. Tomasz Flajszer poświecił nową figurę Matki Bożej której fundatorem jest pan Jan Małuszek. Następnie odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Śpiew prowadził pan organista Paweł Ulichnowski. Na zakończenie celebrans udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa. 15 maja zgromadziliśmy się przy grocie jubileuszowej w Gulembiu. Pogoda była ciepła i słoneczna więc parafianie przybyli licznie; także mieszkańcy Daniszyna i Sulisława. Litanię odśpiewaliśmy z naszym duszpasterzem i panem organistom. Następnie wśród zielonych pól rozbrzmiewały pieśni maryjne. Na zakończenie celebrans poświęcił wszystkich zebranych i otaczające pola oraz łąki na cztery strony świata, a także udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 20.05.2022 r.

Piątek 20.05.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

1. + Helenę Małuszek – int. od Teresy Minta z rodziną.
2. + Ryszarda Janasa – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków.
3. + Marię Bestrą – int. od rodziny Dudzińskich.
4. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Krupińskich z Janowa.
5. + Janinę Cierpkę – int. od Pauliny Radoła z rodziną.
6. + Andrzeja Lisa – int. od rodziny Błaszczaków,
                              - int. od Marii Kusicielek,
                              - int. od Piotra Pudysa.
7. + Bożenę Włosik – int. od kuzynki Marii Niewrzędy i rodziny Nowaków.
                               - int. od kuzyna Henryka Lisa z rodziną,
                               - int. od Arlety i Mariusza Gorzelanych z rodziną.
8. + Jana Błaszczyka – int. od Józefa i Barbary Szczepaniaków z Daniszyna.
9. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Kazimierza Cierpki.
10. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Mądrzaków z Parczewa.
11. + Stanisława Dykcika – int. od Zbigniewa Duczmala z rodziną z Ostrowa.
12. + Teresę Kałka – int. od rodziny Stach z Łąkocin.
13. + Teresę Pauter – int. od rodziny Nowackich i Lipskich z Raszkowa.
14. + Gertrudę Krawiec – int. od Krystyny Kocik z rodziną.
15. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Wiertelaków z ulicy Szkolnej,
                                   - int. od rodziny Hałasów z ulicy Ostrowskiej.
16. + Halinę Dymarską – int. od Kazimierza i Bożeny Szczotków.
17. + Marię Zielazną – int. od Kazimierza Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej.
18. + Violettę Kupijaj - int. od Lucyny Kurzawy z Gorzyc,
                                   - int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej,
                                   - int. od Jadzi Kościelnej i Renaty Wojtczak z rodziną,
                                   - int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej,
                                   - int. od Marleny i Włodzimierza Nowickich.
19. + Cecylię Mazur – int. od rodziny Kierasińskich.
20. + Łucję Gorzelaną – int od Grażyny Nowostawskiej z Daniszyna,
                                    - int. od Jadwigi Banaszak z rodziną z Daniszyna,
                                    - int. od Kazimierza Cierpki,
                                    - int. od Edyty i Jana Kierzkowskich z Wierzbna,
                                    - int. od Haliny i Zenona Szatkowskich z Sulisławia,
                                    - int. od rodziny Śledź z Cegieł.
21. + Krystynę Krakowską – int. od Karoliny i Michała Marczak z rodziną oraz Honoraty i Sergiusza Marczak.
22. + Marię Okrucińską – int. od rodziny Ulichnowskich z Ostrowa.
23. + Janinę Hasińską – int. od Jana Dwornika z rodziną.
24. + Kazimierza Sikorę – int. od rodziny Frąckowiaków,
                                       - int. od Mariana Herbika,
                                       - int. od Donaty Włodarczyk,
                                       - int. od rodziny Pohl i Pilot,
                                       - int. od rodziny Wikarych.
25. + Wacława Cieślaka – int. od kuzynki Krystyny z mężem.
26. + Wiktorię Pieszyńską – int. od rodziny Rachwalskich z ulicy Strażackiej.
27. + Ks. Biskupa Teofila Wilskiego.
28. + Helenę Roszak – int. od Krystyny Krupka,
                                 - int. od Urszuli i Kazimierza Minta,
                                 - int. od sąsiadów Lisów.
29. + Tomasza Dzięcioła – int. od Mirosławy Kępiak,
30. + Piotra Brodziaka – int. od rodziny Brodziaków z ulicy Raszkowskiej,
                                     - int. od Urszuli i Mariana Grodzińskich.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 6.05.2022 r.

Piątek 6.05.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1.+ Helenę Małuszek – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
2.+ Ryszarda Janasa – int. od kolegi Grzegorza Mleko
3.+ Marię Bestrą – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
4.+ Jana Wiertelaka – int. od rodziny Kuszów z Mazur
5.+ Janinę Cierpkę – int. od Jana Szczepaniaka z rodziną
6.+ Andrzeja Lisa – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi
                             - int. od kolegi Andrzeja Lis z Raszkowa
                             - int. od Adriana Jąder z rodziną
7.+ Bożenę Włosik – int. od Sylwii i Jana Kusicielków z Daniszyna
                              - int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
                              - int. od Mileny Kokot z rodziną i Grzegorza Zimniaka
8.+ Jana Błaszczyka – int. od Józefa i Janki Żurawków z Raczyc
9.+ Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Damiana Wicenciaka z Ludwikowa z rodziną
10.+ Andrzeja Herbika – int. od rodziny Herbików z Sulisławia
11.+ Stanisława Dykcika – int. od Marleny i Włodzimierza Nowickich z córkami
12.+ Teresę Kałka – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
13.+ Teresę Pauter – int. od rodzin Lisów, Gawłów i Barszczów z Katowic
14.+ Gertrudę Krawiec – int. od Ireny Marszałek z Biadek
15.+ Józefa Woźnicę – int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
                                 - int. od Barbary Pohl i rodziny Pilot
16.+ Halinę Dymarską – int. od Zofii Herbik i rodziny Bobowskich
17.+ Marię Zielazną – int. od Krzysztofa Lisa
18.+ Violettę Kupijaj - int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną
                                 - int. od rodziny Kowalczyków z Łąkocin
                                 - int. od Grzelów i Szczepaniaków z Wierzbna
                                 - int. od Czesławy i Stefana Grzesiaków
                                 - int. od Roberta i Sebastiana Grzesiaków
19.+ Cecylię Mazur – int. od Heleny Mazur i syna Grzegorza z Mazur
20.+ Łucję Gorzelaną – int od Kazimierza Mogiełki z rodziną i rodziny Gabrysiów z ulicy Łąkowej
                                  - int. od Jana Mogiełki z rodziną z Wrocławia
                                  - int. od rodziny Mogiełków i Kuszów z Wierzbna
                                  - int. od Jerzego Mogiełki z rodziną z Ostrowa Wlkp.
21.+ Krystynę Krakowską – int. od rodziny Kulasów
22.+ Marię Okrucińską – int. od Sylwii i Jana Kusicielek z Daniszyna
23.+ Janinę Hasińską – int. od Janiny Ziętkiewicz z rodziną
24.+ Kazimierza Sikorę – int. od Bogumiły i Macieja Woźniaków z Mazur
                                      - int. od kolegi Grzegorza Mleko
                                      - int. od Mirosławy Kempiak
                                      - int. od Kamili i Mariana Sikorów z Ostrowa
                                      - int. od Sylwii Sikory
25.+ Wacława Cieślaka – int. od Janka Garbacza z żoną
26.+ Wiktorię Pieszyńską – int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
27.+ Ks. Biskupa Teofila Wilskiego
28.+ Helenę Roszak – int. od Jolanty Sikory z Łąkocin
29.+ Tomasza Dzięcioła – int. od kolegi Mariana Sikory z rodziną
30.+ Piotra Brodziaka – int. od wnuków Gabrysi i Franka z mamą, od rodziny Boguś
                                   - int. od Barbary i Zenona Składnikiewiczów

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Więcej artykułów…

  1. Triduum Paschalne 2022