Adwent to czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie

Wspomnienie Św. Mikołaja

6 grudnia obchodziliśmy wspomnienie Św. Mikołaja. Ten Św. Biskup Mirry był wzorem dobroci i troski o innych, szczególnie o biednych i potrzebujących. W ciągu swojego życia pomagał wszystkim bez rozgłosu, dzieciom, młodym małżeństwom i rodzinom oczekującym pomocy. Dzieci co roku czekają na spotkanie ze Świętym Mikołajem, który przynosi im prezenty. Do naszej parafii także przybył Św. Mikołaj z dziećmi spotkał się pod gołym niebem ze względu na panującą pandemię. Wszystkie dzieci przy odbiorze paczek zachowały dystans i miały założone maseczki. Ten miły akcent na początku Adwentu sprawi że dzieci z radością będą oczekiwać na Boże Narodzenie, które w tym roku będzie bardzo skromne. Św. Mikołaj w wizerunku biskupa życzył dzieciom i ich rodzicom zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt w swoich rodzinach. Rada Parafialna i rodzice podziękowali panu radnemu za pomoc w zorganizowaniu słodkich paczek, a Świętemu Mikołajowi za ich przekazanie dzieciom. Właścicielom i pracownikom sklepu podziękowali za przygotowanie słodkich niespodzianek.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 11.12.2020 r.

Piątek 11.12.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

 

1. +Helenę Małuszek – int. od rodziny Lisów i Hałasów z ulicy Szkolnej 
2. + Mariannę Małuszek – int. od rodziny Krupków i Pawlaków z Nabyszyc
3. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Bajtałów z ulicy Strażackiej
5. + Radosława Kryjoma – int. od Ewy i Mirosława Małuszek
6. + Janinę Świątkowską – int. od rodziny Gorzelannych z ulicy Dębowej
7. + Kazimierza Cholewa – int. od rodziny Kusicielków z ulicy Szkolnej
8. + Zofię Zimną – int. od rodziny Koziarków
9. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodziny Marciniaków
10. + Marię Dykcik – int. od Waldemara Garbacza z żoną i córką
11. + Teresę Bielawską – int. od Ani Garbacz z rodziną
12. + Marka Wawrzyniaka – int. od Danuty Janas z rodziną
13. + Stanisława Kocika – int. od rodziny Pietraszewskich
14. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
15. + Danutę Zimną – int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
16. + Ryszarda Janasa – int. od Rachwalskich z ulicy Raszkowskiej
17. + Marię Bestrą – int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
18. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Adamczyków
19. + Jadwigę Szlachtę – int. od Krystyny Krakowskiej
20. + Mariana Filipiaka – int. od Herbików i Bobowskich
21. + Janinę Cierpkę – int. od chrześniaczki Hani oraz Ewy, Niny i Mai
22. + Andrzeja Lisa – int. od córki Moniki z mężem i Zuzią
23. + Bożenę Włosik – int. od Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
24. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7

 

 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Zarządzenie Arcybiskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej dotyczące duszpasterstwa w aktualnym stanie pandemii

Drodzy Siostry i Bracia,

niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to na wiosnę. Dziś zachodzi pilna potrzeba aby przypomnieć zasady i zaktualizować zarządzenia związane z duszpasterstwem w czasie pandemii. Dlatego w duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

- Arcybiskup Administrator Apostolski udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

- Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić 
w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.

- Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze państwowe. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

- Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

- Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.

- Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. 
W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

- Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

- Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności.

- Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.

- Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.

- Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.

- Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej diecezji kaliskiej.

- Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

- Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej