Zarządzenie Arcybiskupa Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej dotyczące duszpasterstwa w aktualnym stanie pandemii

Drodzy Siostry i Bracia,

niemal od roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak dobrze wiecie, liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów pozostaje ciągle bardzo wysoka – o wiele wyższa niż było to na wiosnę. Dziś zachodzi pilna potrzeba aby przypomnieć zasady i zaktualizować zarządzenia związane z duszpasterstwem w czasie pandemii. Dlatego w duchu miłości i wzajemnej odpowiedzialności za siebie przyjmijcie co następuje:

- Arcybiskup Administrator Apostolski udziela do dnia 27 grudnia br. dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

- Przy każdym wejściu do kościoła/kaplicy koniecznie należy ustawić 
w widocznym miejscu dystrybutory z płynem do dezynfekcji dłoni i zachęcić wiernych do każdorazowego korzystania z nich.

- Podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze państwowe. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2.

- Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

- Kapłani i inne osoby dotykające chleba eucharystycznego i paramentów liturgicznych mają bezwzględnie dezynfekować swoje dłonie. Naczynia liturgiczne mają być myte w gorącej wodzie przed każdym użyciem w liturgii. Chleb przeznaczony do Eucharystii musi być przechowywany w miejscu nieskażonym. Naczynia liturgiczne i chleb do Eucharystii przygotowuje sam kapłan. Koncelebransi, lektorzy i służba liturgiczna mają obowiązek używania maseczek.

- Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Kapłanów zobowiązujemy do udostępnienia środków dezynfekujących wiernym bezpośrednio przed przyjęciem Komunii św. na dłoń. Osoby, które mimo to, domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu. 
W takim przypadku przed puryfikacją kapłan powinien zdezynfekować dłonie. Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń. Wszyscy szafarze Eucharystii (w tym również celebransi) mają obowiązek, podczas udzielania Komunii św., noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

- Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

- Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych. Prosimy także, aby podczas sprawowania sakramentu pokuty zachować wszelkie środki ostrożności.

- Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła.

- Organizowanie rekolekcji adwentowych jest możliwe z zachowaniem wszystkich ograniczeń i przepisów sanitarnych. Obecny stan sanitarny podpowiada, aby organizować je w sposób „hybrydowy”, tzn. z wykorzystaniem transmisji w mediach społecznościowych.

- Szczególnie uwrażliwiamy wszystkich do przestrzegania przepisów sanitarnych w czasie pogrzebów w kaplicach i na cmentarzach.

- Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii i Sądzie Biskupim. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Numery kontaktowe można znaleźć na stronach parafii i na stronie internetowej diecezji kaliskiej.

- Osoby starsze, pozostające w domu, prosimy, aby pozostając w domu, korzystały z dyspozycji kapłanów lub szafarzy świeckich, którzy mogą przybyć z Komunią świętą do wszystkich, którzy o to poproszą.

- Prosimy kapłanów o troskę nad osobami potrzebującymi szczególnego wsparcia. Zachęcamy do tego, aby w parafiach nie zawieszano działalności punktów charytatywnych i pomocowych.

 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 27.11.2020 r.

Piątek 27.11.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od rodziny Frąckowiaków
2. + Mariannę Małuszek – int. od Marzeny i Zdzisława Cholewów
3. + Władysława Roszaka – int. od Krystyny Krakowskiej
4. + Cecylię Zimniak – int. od rodzin Grzesiaków i Kaźmierczaków
5. + Stanisława Kulasa – int. od Ireny i Lecha Mintów
6. + Radosława Kryjoma – int. od Alicji i Wiesława Krawców z rodziną
7. + Janinę Świątkowską – int. od rodziny Garbaczów z ul. Dębowej
8. + Kazimierza Cholewa – int. od Haliny Dymarskiej z rodziną
9. + Zofię Zimną – int. od rodziny Lisów z mamą z ul. Szkolnej
10. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodziny Bielawskich
11. + Marię Dykcik – int. od Jerzyka Błaszczyka z rodziną z ul. Dębowej
12. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Pautrów
13. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Bestrych i Rachwalskich z ul. Szkolnej
14. + Stanisława Kocika – int. od rodziny Junyszków i Wróblów
15. + Jerzego Wróbla – int. od Bolesława Bielawskiego z rodziną
16. + Danutę Zimną – int. od rodziny Hałasów
17. + Ryszarda Janasa – int. od Przemka Janasa z rodziną
18. + Marię Bestrą – int. od Cecylii Koniarek z rodziną
19. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Zybałów z ul. Krotoszyńskiej
20. + Jadwigę Szlachtę – int. od rodziny Litwinów z ul. Odolanowskiej
21. + Mariana Filipiaka – int. od Sebastiana Nowackiego z rodziną
22. + Janinę Cierpkę – int. od Krystyny Kocik z rodziną
23. + Ks. Bolesława Kryś – int. od Bigosów i Kulasów

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 13.11.2020 r.

Piątek 13.11.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Mirosławy Kempiak
2. + Mariannę Małuszek – int. od Krystyny Krakowskiej
3. + Władysława Roszaka – int. od Kazia Minty z rodziną
4. + Cecylię Zimniak – int. od rodzin Kryjomów i Nękałów
5. + Stanisława Kulasa – int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną
6. + Radosława Kryjoma – int. od rodziny Gorzelannych
7. + Janinę Świątkowską – int. od rodziny Hałasów z ul. Ostrowskiej
8. + Kazimierza Cholewa – int. od rodziny Gorzelannych
9. + Zofię Zimną – int. od rodziny Kusicielków z ul. Szkolnej
10. + Hieronima Grzesiaka – int. od Grzegorza Kowalskiego z synem
11. + Marię Dykcik – int. od rodziny Maciejewskich i Andrzeja Janasa
12. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Jaśniaczyków
13. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Bielawskich z ul. Strażackiej
14. + Stanisława Kocika – int. od rodziny Zybałów z ul. Krotoszyńskiej
15. + Jerzego Wróbla – int. od Marciniaków z ul. Południowej
16. + Danutę Zimną – int. od rodziny Litwinów z ul. Odolanowskiej
17. + Ryszarda Janasa – int. od Rachwalskich z ul. Strażackiej
18. + Marię Bestrą – int. od Kaźmierczaków z Walentynowa
19. + Jana Wiertelaka – int. od Ewy i Pawła Lisów z rodziną z ul. Raszkowskiej
20. + Jadwigę Szlachtę – int. od sąsiadów Marzeny i Zdzisława Cholewów z rodziną
21. + Mariana Filipiaka – int. od Zbigniewa Pautra z rodziną
22. + Janinę Cierpkę – int. od brata Władysława Szczepaniaka z żoną
23. + Michała Pieszyńskiego w 11 r.śm. – int. od wnuków
24. +Patryka Pietrzaka w 5 r.śm. – int. od kuzynostwa
25. + Stanisława Janickiego – int. od Teresy Minta
26. + Sławka Dudka – int. od Teresy Minta

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…