Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 26.02.2021 r.

Piątek 26.02.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od Edmunda Kupczyka
2. + Mariannę Małuszek – int. od Marii Marczak z Łukaszem
3. + Władysława Roszaka – int. od Kasi i Pawła Małuszków z Daniszyna
4. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Krystyny Kocik i rodziny Bestrych z ulicy Krotoszyńskiej
6. + Zofię Zimną – int. od rodziny Hałasów
7. + Hieronima Grzesiaka – int. od Elżbiety i Sebastiana Nowackich z dziećmi
8. + Marię Dykcik – int. od Arlety i Mariusza Gorzelannych z rodziną
9. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Kowalskich z ulicy Krotoszyńskiej
10. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Nowackich z ulicy Łanowej
11. + Stanisława Kocika – int. od Marty Zybały z rodziną
12. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Rachwalskich z ulicy Raszkowskiej
13. + Danutę Zimną – int. od Jarka Bielawskiego z Krysią
14. + Ryszarda Janasa – int. od Stanisławy Nysiak
15. + Marię Bestrą – int. od Karoliny i Michała Marczak z dziećmi
16. + Jana Wiertelaka – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi
17. + Mariana Filipiaka – int. od Tomka Bigosa
18. + Janinę Cierpkę – int. od Marleny Antoniewicz z rodziną z Ostrowa Wielkopolskiego
19. + Andrzeja Lisa – int. od syna Łukasza
20. + Bożenę Włosik – int. od Pawlickich i Torbów z Daniszyna
21. + Jana Błaszczyka – int. od Jarosława i Marzeny Lisików
22. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Bergandy
23. + Jerzego Lisa – int. od Moniki i Marcina Fludra z Oliwią
24. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Bigosów i Janiny Zimnej
25. + Stanisława Dykcika – int. od Kazia Minty z rodziną

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Światowy Dzień Chorego w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach

11 lutego w święto NMP z Lourdes w naszej parafii obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Na poranną Mszę Świętą do świątyni przybyli chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze ze swoimi opiekunami. Liturgię w intencji wszystkich parafian celebrował ks. Tomasz Flajszer. Skierował do zebranych Słowo Boże o cierpieniu i roli modlitwy do Boga o odzyskanie utraconego zdrowia. Po homilii zebrani przyjęli sakrament chorych stosując się do zaleceń sanitarnych przewidzianych w kościele stosując dystans i maseczki. Po komunii świętej pan radny Zenon Janas odczytał list okolicznościowy skierowany do chorych, który podpisali wójt i zastępca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Pan radny złożył również życzenia zebranym głównie zdrowia, zachowania od epidemii koronawirusa, i szybkiego powrotu do normalności. Do życzeń dołączył się również ks. Tomasz Flajszer zapewniając swoich parafian o modlitwie w ich intencji. Liturgia zakończyła się uroczystym błogosławieństwem.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 12.02.2021 r.

Piątek 12.02.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Garbaczów z ulicy Szkolnej
2. + Mariannę Małuszek – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
3. + Władysława Roszaka – int. od Moniki i Kazia Bednarków z Daniszyna
4. + Stanisława Kulasa – int. od Alicji i Wiesława Krawców z rodziną
5. + Kazimierza Cholewa – int. od Kazimierza Minty z rodziną
6. + Zofię Zimną – int. od rodziny Wróblów i Junyszków
7. + Hieronima Grzesiaka – int. od Haliny Dymarskiej z rodziną
8. + Marię Dykcik – int. od Lecha Minty z rodziną
9. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Nowaków i Marii Niewrzęda
10. + Marka Wawrzyniaka – int. od rodziny Stach z ulicy Łanowej
11. + Stanisława Kocika – int. od Marzeny Minta z rodziną
12. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Kulasów
13. + Danutę Zimną – int. od Bolesława Bielawskiego z rodziną
14. + Ryszarda Janasa – int. od Leszka i Karoliny Kaźmierczak z dziećmi
15. + Marię Bestrą – int. od Edmunda Kupczyka
16. + Jana Wiertelaka – int. od Stanisławy Lisik z synem Andrzejem
17. + Mariana Filipiaka – int. od rodziny Krawców z ulicy Krotoszyńskiej
18. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Cierpków z Gliśnicy
19. + Andrzeja Lisa – int. od córki Doroty
20. + Bożenę Włosik – int. od Grzegorza Kowalskiego z Wojtusiem
21. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Brodziaków z ulicy Raszkowskiej
22. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Krystyny Kocik z rodziną
23. + Jerzego Lisa – int. od Magdaleny i Sebastiana Latańskich z dziećmi

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…