Poświęcenie kapliczki

28 maja odbyło się ostatnie nabożeństwo majowe pod gołym niebem przy odnowionej kapliczce Matki Bożej na ulicy Raszkowskiej. Kapliczkę poświęcił ks. Tomasz Flajszer i podziękował panu staroście i radzie powiatu za sfinansowanie odnowy cokołu. Celebrans modlił się za darczyńców i ich rodziny, następnie wspólnie odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Na zakończenie kapłan udzielił wszystkim błogosławieństwa i poświęcił pola i ogrody na cztery strony świata.