Pielgrzymka do Lichenia 2022

25 czerwca parafianie udali się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Przed wjazdem do Lichenia wspólnie zjedliśmy śniadanie, a następnie udaliśmy się do Lasu Gromblińskiego, gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową, której przewodniczył ks .Tomasz Flajszer. Po zakończeniu nabożeństwa udaliśmy się do Bazyliki na Mszę Świętą. W eucharystii uczestniczyli pielgrzymi z całej Polski. Nasz duszpasterz sprawował te msze świętą w intencji swoich parafian. Po zakończeniu udaliśmy się do domu pielgrzyma „Arka” na wspólny obiad. Pan radny Zenon Janas podjął wszystkich pielgrzymów śniadaniem i obiadem z racji swojego podwójnego Jubileuszu. Po posiłku udaliśmy się na Golgotę i zwiedzanie sanktuarium. Zakupiliśmy też pamiątki i upominki. Pogoda była upalna mimo to zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu.