Boże Ciało 2022

Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami: Kościelną, Łąkową, Szkolną i Raszkowską. Odpowiedzialnymi za przygotowanie ołtarzy byli: I ołtarz - Teresa Hubert, II ołtarz - pani Kazimiera Mleko, III ołtarz - pani Zofia Świątkowska, IV ołtarz - OSP komendant druh Michał Garbacz i druhna Karolina Marczak. W tym roku parafianie wykonujący dekoracje ołtarzy sami zgłosili się do ich wykonania i pięknie wszystkie udekorowali.