Nabożeństwa majowe pod gołym niebem 2022

Tradycyjnie w każdą niedziele maja gromadzimy się przy naszych wiejskich kapliczkach na Nabożeństwach Majowych. 8 maja parafianie przybyli na ulice Polną, tu ks. Tomasz Flajszer poświecił nową figurę Matki Bożej której fundatorem jest pan Jan Małuszek. Następnie odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Śpiew prowadził pan organista Paweł Ulichnowski. Na zakończenie celebrans udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa. 15 maja zgromadziliśmy się przy grocie jubileuszowej w Gulembiu. Pogoda była ciepła i słoneczna więc parafianie przybyli licznie; także mieszkańcy Daniszyna i Sulisława. Litanię odśpiewaliśmy z naszym duszpasterzem i panem organistom. Następnie wśród zielonych pól rozbrzmiewały pieśni maryjne. Na zakończenie celebrans poświęcił wszystkich zebranych i otaczające pola oraz łąki na cztery strony świata, a także udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa.