Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 11.03.2022 r.

Piątek 11.03.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Szewczyków i Wiertelaków z ulicy Dworcowej
2. + Teresę Bielawską – int. od Mikołaja Minty z rodziną
3. + Ryszarda Janasa – int. od Agnieszki i Piotra Walczak z dziećmi
4. + Marię Bestrą – int. od rodziny Sójków z Gliśnicy
5. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Wawrzyniaków z Mazur
6. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Połczyńskich z Nabyszyc
7. + Andrzeja Lisa – int. od rodziny Łukowiaków z Daniszyna
                             - int. od Kazia Bednarka z rodziną z Daniszyna
                             - int. od Zygmunta Krzywdy z Daniszyna
8. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Rostalskich z Daniszyna
                                - int. od rodziny Łukowiaków z Daniszyna
                                - int. od Moniki Bednarek z rodziną z Daniszyna
9. + Jana Błaszczyka – int. od rodziny Kułek z ulicy Krotoszyńskiej
10. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Malaczewskich z Ostrowa
11. + Andrzeja Herbika – int. od Marzeny i Zdzisława Cholewów
12. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Herbików i Bobowskich
13. + Teresę Kałka – int. od Joanny Pustkowskiej z Łąkocin
14. + Teresę Pauter – int. od Marii Kuli z mamą
15. + Gertrudę Krawiec – int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
16. + Piotra Brodziaka – int. od kuzyna Bogdana Brodziaka z rodziną
                                    - int. od rodziny Strońskich
                                    - int. od rodziny Krawców z ulicy Krotoszyńskiej
17. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7
                                  - int. od Jerzyka Błaszczyka z rodziną
18. + Halinę Dymarską – int. od rodziny Liebchenów
19. + Marię Zielazną – int. od wnuczki Karoliny z Darkiem
20. + Violettę Kupijaj - int. od Leszka Brodali z żoną i synem
                                   - int. od Wiolety Wawrzyniak z rodziną
                                   - int. od rodziny Pautrów
                                   - int. od Beaty Szlachty z rodziną
                                   - int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
21. + Cecylię Mazur – int. od rodziny Pelów i Pawlaków z Lamek
22. + Łucję Gorzelanną – int. od Jolanty Wawrzyniak
23. + Krystynę Krakowską – int. od Anny i Michała Garbaczów z dziećmi
24. + Józefa Wierzyka – int. od rodziny Krupków
25. + Marię Okrucińską – int. od Kingi Kusicielek z dziećmi
26. + Andrzeja Wawrzyniaka – int. od rodziny Frąckowiaków
27. + Janinę Hasińską – int. od Teresy Minty z rodziną
28. + Kazimierza Sikorę – int. od Agnieszki Zawady z rodziną
                                       - int. od Barbary Cegły z rodziną
                                       - int. od Katarzyny Cegły z córką
                                       - int. od siostrzeńca Łukasza z Agnieszką
                                       - int. od Rachwalskich z ulicy Strażackiej
29. + Wacława Cieślaka – int. od Kazimierza Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…