30. Światowy Dzień Chorego

W parafii NMP Matki Kościoła w Święto Matki Bożej z Lourdes chorzy, starsi, niepełnosprawni wraz z opiekunami uczestniczyli w porannej Mszy Świętej. Przed Liturgią przystąpili do Sakramentu Pojednania. W homilii celebrans zwrócił uwagę na wielkość modlitwy ludzi cierpiących w oczach Pana Boga. Podziękował również wszystkim opiekunom, którzy przywieźli chorych do kościoła. Po homilii parafianie przyjęli Sakrament Chorych przez namaszczenie świętym olejem. Po zakończeniu Mszy Świętej życzenia zdrowia i wytrwałości w swoim cierpieniu odczytał w imieniu pana Wójta Piotra Kuroszczyka radny pan Zenon Janas. Radny także życzył zebranym zdrowia i potrzebnych łask. Przy wyjściu z kościoła wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe obrazki Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem zawierzenia.