Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 28.01.2022r.

Piątek 28.01.2022r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od sąsiadów Rachwalskich z ulicy Raszkowskiej,
2. + Krystynę Włosik – int. od Sylwii i Jana Kusicielek,
3. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej,
4. + Ryszarda Janasa – int. od Eweliny i Łukasza Kaźmierczaków z córką,
5. + Marię Bestrą – int. od Bestrych i Talagów z Cegieł,
6. + Jana Wiertelaka – int. od Ewy i Pawła Marchewków,
7. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Ptaków,
8. + Andrzeja Lisa – int. od firmy Auto – Bestry,
                             - int. od Macieja Włosika z Asią,
                             - int. od kolegi Władysława Mani z rodziną,
9. + Bożenę Włosik – int. od Ewy Małuszek z rodziną,
                               - int. od rodziny Liebchenów,
                               - int. od rodziny Wawrzyniaków,
10. + Jana Błaszczyka – int. od siostrzenicy Jagody z mężem,
11. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Antoniego Przerwa z rodziną z Ostrowa,
12. + Andrzeja Herbika – int. od Jerzego Błaszczyka z rodziną,
13. + Stanisława Dykcika – int. od Ireny i Tadeusza Lis z ulicy Szkolnej,
14. + Teresę Kałka – int. od Ewy i Mirka Małuszków z rodziną,
15. + Teresę Pauter – int. od Krystyny Krupka,
16. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej,
17. + Piotra Brodziaka – int. od Kazia Minty z rodziną,
                                    - int. od Kazia Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej,
                                    - int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną,
18. + Józefa Woźnicę – int. od Drygasowej i rodziny Pietrzaków,
                                   - int. od rodziny Sikorów i Bartoszków,
19. + Halinę Dymarską – int. od Cioci Teresy Litwin,
20. + Marię Zielazną – int. od wnuczki Darii z rodziną,
21. + Wojciecha i Jana Binek – int. od rodziny Błaszczaków,
22. + Violettę Kupijaj - int. od bratanicy Karoliny z rodziną,
23. + Cecylię Mazur – int. od siostrzenicy Felicji z mężem,
24. + Wiesława Włosika – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków,
25. + Marię Jędras – int. od Grażyny z rodziną,
26. + Łucję Gorzelanną – int. od sąsiadów Włosików,
27. + Krystynę Krakowską – int. od Iwony i Stanisława Stefaniaków z Kotlina.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…