Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 20.12.2021r.

Poniedziałek 20.12.2021r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Kazimierza Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej,
2. + Krystynę Włosik – int. od kuzyna Henryka Lisa z rodziną,
3. + Teresę Bielawską – int. od Haliny Dymarskiej,
4. + Ryszarda Janasa – int. od kolegi Łukasza Bielawskiego z rodziną,
5. + Marię Bestrą – int. od Urszuli Woźnicy z rodziną z Ostrowa,
6. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Woźniców,
7. + Janinę Cierpkę – int. od Grzegorza Grzeli z rodziną z Daniszyna,
8. + Andrzeja Lisa – int. od Henryka Dzięcioła z Daniszyna,
                             - int. od rodziny Torbów i Pawlickich z Daniszyna,
                             - int. od rodziny Banaszaków z Daniszyna,
9. + Bożenę Włosik – int. od koleżanki Haliny Miklas z rodziną,
                               - int. od koleżanki Danki Szulc,
                               - int. od rodziny Kupajów z Zalesie,
10. + Jana Błaszczyka – int. od Flejsierowiczów z mamą,
11. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Budziaków z Radłowa,
12. + Andrzeja Herbika – int. od Izabeli Płokarz z rodziną,
13. + Stanisława Dykcika – int. od Jana Małuszka z ulicy Zakątek,
14. + Józefa Mogiełkę – int. od sąsiadów Bestrych,
15. + Teresę Kałka – int. od Małgorzaty Kaźmierczak z rodziną z Walentynowa,
16. + Teresę Pauter – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej,
17. + Gertrudę Krawiec – int. od Ireny i Tadeusza Lisa z rodziną,
18. + Tadeusza Janasa – int. od rodziny Frąckowiaków,
                                    - int. od Barbary Pohl i rodziny Pilot,
                                    - int. od rodziny Kusicielków z ulicy Szkolnej,

 

19. + Piotra Brodziaka – int. od sąsiadów Władysława i Łucji Gorzelannych,
                                    - int. od Krystyny i Jana Krupków z rodziną z Odolanowa,
                                    - int. od Danuty Maślonka z Biadek,
20. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Nękała i Kryjomów,
                                   - int. od rodziny Jaśniaczyków i Wawrzyniaków,
21. + Halinę Dymarską – int. od Krzysztofa i Bogumiły Czelusta z rodziną,
22. + Marię Zielazną – int. od Herbików i Bobowskich,
23. + Krystynę Włosik – int. od kuzynki Marii Niewrzędy i rodziny Nowaków,
24. + Jana Duczmala – int. od Haliny i syna Leszka Brodalów z Łąkocin,
                                  - int. od Marii Wojciechowskiej z rodziną z Ostrowa,
25. + Józefa Wierzyka – int. od wnuczki Aleksandry i Karoliny z Ivo,
26. + Marię Zielazną – int. od sąsiadów Krawców.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…