Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 26.11.2021r.

Piątek 26.11.2021r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Jana Krawiec z rodziną,
2. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Frąckowiaków,
3. + Ryszarda Janasa – int. od rodziny Walczaków z Daniszyna,
4. + Marię Bestrą – int. od kuzynki Stanisławy z mężem z Biadek,
5. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Skowronków,
6. + Janinę Cierpkę – int. od Marii i Roberta Kierzkowskich z rodziną z Daniszyna,
7. + Andrzeja Lisa – int. od rodziny Tomalaków z Lewkowa,
                             - int. od Łukasza Adamczak z rodziną z Tarchał Wielkich,
                             - int. od rodziny Nowackich z Kaczor,
8. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Hasińskich,
                               - int. od rodziny Sikorów z ulicy Krotoszyńskiej,
                               - int. od Kochanowiczów z Niemojewca,
9. + Jana Błaszczyka – int. od Jana Dwornika z rodziną,
10. + Arkadiusza Krawca – int. od rodziny Szczotków,
11. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Bielów z Topoli Wielkiej,
12. + Andrzeja Herbika – int. od kuzynki Genii Więcek,
13. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Janiaków z ulicy Łąkowej,
14. + Józefa Mogiełkę – int. od kolegów z ZNTK z Ostrowa,
15. + Teresę Kałka – int. od Cecyli Koniarek z ulicy Strażackiej,
16. + Teresę Pauter – int. od rodziny Cegłów,
17. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Szczotków,
18. + Tadeusza Janasa – int. od rodziny Kaczmarków z ulicy Zakątek,
                                     - int. od Jana Małuszka z Zakątka 2,
                                     - int. od Szymona Brodziaka z ulicy Krotoszyńskiej,
19. + Piotra Brodziaka – int. od Kazimierza i Bożeny Szczotków,
20. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Pysiów,
                                   - int. od rodziny Janiaków,
21. + Halinę Dymarską – int. od Wojciecha Cholewy,
23. + Marię Wawrzyniak – int. od kuzynki Danuty z rodziną,
24. + Arkadiusza Krawca – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków,
25. + Cecylię i Mieczysława Zimniak.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…