Podziękowania Dożynki 2021

29 sierpnia 2021 roku, dzięki zaangażowaniu wielu osób, odbyły się Dożynki wiejsko – parafialne.

Pragnę serdecznie podziękować:

- osobom, które przed Mszą Dożynkową zadbały o porządek wokół Kościoła i w Kościele,

- służbie liturgicznej,

- Panu kościelnemu,

- Panu organiście,

Dziękuję również:

- Panu Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski Piotrowi Kuroszczykowi, za przychylność i wsparcie organizacji Dożynek,

- Starostom Dożynkowym Monice i Adrianowi Hałasom,

- Sołtysowi Panu Przemysławowi Janasowi,

- Radzie Sołeckiej,

- Radzie Parafialnej,

- Radzie Duszpasterskiej,

- wszystkim, którzy przygotowali i jechali w korowodzie dożynkowym,

- Zespołom Łąkocanie i Jankowianie Zaleśni, za pieśni, przyśpiewki i  piękną oprawę folklorystyczną,

- Ochotniczej Straży Pożarnej za zaangażowanie w prace organizacyjne, porządkowe i zabezpieczenie imprezy,

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie poczęstunku, obsługę,  zorganizowanie punktu szczepień, stoisko z rękodziełem artystycznym,

- Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu za przygotowanie programu artystycznego,

- Panom Policjantom, którzy pilnowali porządku i zabezpieczali przejazd korowodu,

- wszystkim osobom, które przygotowały plac przy Sali, wykonały oświetlenie, posprzątały i przystroiły plac,

- Paniom, które wykonały i dostarczyły ciasto,

- Panu Łukaszowi Junyszkowi, za prowadzenie bufetu,

- Pani Agnieszce Flejsierowicz, która napisała scenariusz i prowadziła imprezę,

- Panu Tomaszowi Mincie za obsługę nagłośnienia,

- Pani Zofii Świątkowskiej za wykonanie pięknego wieńca dożynkowego,

- fotografom obsługującym uroczystość (Magdalena Janas, Iwona Jankowska, Franciszek i Paweł Flejsierowicz),

- Panu Lucjanowi Mincie, za wykonanie zdjęć i filmów dronem, obsługę strony Parafialnej i profilu FB sołectwa,

Dziękuję również wszystkim sponsorom, dzięki hojności których możliwe było zorganizowanie uroczystości dożynkowych.

- wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali przed, w czasie i po dożynkach, a nie zostali wymienieni składam serdeczne podziękowania

Szczególnie dziękuję Wszystkim rolnikom, Parafianom, którzy uczestniczyli w naszej uroczystości i wsparli cel dożynkowy.

1 września 2021 roku odbyło się spotkanie, na którym podpisano protokół rozliczenia Dożynek, który dołączamy poniżej. 

                                                                                        Ks. Tomasz Flajszer