Triduum Paschalne 2021

Wielki Czwartek uroczystą liturgią z biciem wszystkich dzwonów rozpoczął Triduum Paschalne. W tym dniu upamiętniającym ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa mszę świętą sprawował ks. Tomasz Flajszer w intencji własnej dziękując za powołanie do kapłaństwa. W homilii podkreślił wielkie znaczenie pracy kapłanów w życiu Kościoła Chrystusowego. Po zakończeniu mszy świętej życzenia duszpasterzowi złożyli: ministranci, służba liturgiczna Ołtarza, pan organista, młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, rada duszpasterska, Wspólnota Krwi Chrystusa i rada sołecka. Tradycyjnie rada duszpasterska obdarowała kapłana koszykiem ze święconką. Słowa podziękowania i wdzięczności skierował ks. Tomasz do wszystkich parafian. Po zakończeniu najświętszy sakrament został przeniesiony uroczyście do ciemnicy. Adoracja trwała do godziny 21.

W Wielki Piątek ostatnia Droga Krzyżowa odbyła się o godzinie 15.00, a wieczorna Liturgia od godziny 19.00, w tym dniu skupiliśmy się na uwielbieniu Krzyża Świętego. Ze względu na reżim sanitarny oddawaliśmy hołd klękając przed Drzewem Krzyża. Po komunii świętej najświętszy sakrament przeniesiono do Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwała adoracja przy grobie pańskim, a wartę honorową pełnili strażacy z OSP. Liturgia Wielkiej Soboty trwała do godziny 22, od godziny 12.00 do 13.00 obyło się świecenie potraw przed kościołem z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, tj. stosowanie odległości i zakładanie maseczek. Po święconce celebrans złożył życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym i ich gościom.