Sprzątanie cmentarza

19 września parafianie przybyli na cmentarz parafialny w celu wykonania prac porządkowych. Wysypano tłuczeń na chodniki przy parkingu i wykonano śmietnik. Parafianie z ulicy Szkolnej porządkowali teren wokół kościoła i dokonali renowacji zieleni.