Uroczystość odpustowa w Jankowie Zaleśnym 6.09.2020

Sanktuarium Matki Bożej Jankowskiej jest naszą parafią macierzystą, w tym roku ze względu na bezpieczeństwo parafian nie została zorganizowana piesza pielgrzymka na odpust; jednak parafianie przybyli tu indywidualnie. Sumę Odpustową uświetnili swoim śpiewem zespoły śpiewacze „Jankowianie Zaleśni” oraz „Łąkocanie” i „Kapela Furmany”. Uroczystość odpustowa zakończyła się poświęceniem ziarna siewnego i procesją z Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu mszy świętej uczestniczy oddali hołd Pani Jankowskiej obchodząc ołtarz główny na klęczkach. Po zakończeniu zespoły i zaproszeni goście udali się na „Agapę” przy suto zastawionym stole.