Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 21.08.2020 r.

Piątek 21.08.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro

 

1. +Helenę Małuszek – int. od Barbary Pohl i rodziny Pilotów
2. + Hieronima Walczaka – int. od sąsiadów Rachwalskich i Bestrych
3. + Mariannę Małuszek – int. od Jadwigi Bajtała i Kuchnickich z ul. Szkolnej
4. + Władysława Roszaka – int. od Andrzeja Szlachty z rodziną
5. + Cecylię Zimniak – int. od Rady Duszpasterskiej
6. + Stanisława Kulasa – int. od Teresy i Marka Krysiak z rodziną
7. + Mariana Błaszczaka – int. od rodz. Garbaczów z ul. Dębowej
8. + Radosława Kryjoma – int. od rodziny Malińskich
9. + Janinę Świątkowską – int. od rodz. Litwinów z ul. Odolanowskiej
10. + Kazimierza Cholewa – int. od rodz. Lisów z ul. Raszkowskiej
11. + Zofię Zimną – int. od Bożeny Kuchnickiej
12. + Hieronima Grzesiaka – int. od rodz. Kowalskich
13. + Marię Dykcik – int. od rodziny Dudzińskich z Orpiszewa
14. + Teresę Bielawską – int. od Mirosławy Kempiak
15. + Marka Wawrzyniaka – int. od Marleny i Włodka Nowickich z dziećmi
16. + Stanisława Kocika – int. od Lidki z Darkiem z Oławy
17. + Jerzego Wróbla – int. od rodziny Lisów z ul. Szkolnej
18. + Danutę Zimną – int. od rodziny Garbaczów
19. + Ryszarda Janasa – int. od Romana Hałasa z rodziną z Orpiszewa
20. + Marię Bestrą – int. od Anny i Adama Krzywda z Jankowa Zaleśnego
21. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Frąckowiaków
22. + Jadwigę Szlachtę – int. od Grażyny Kułek z rodziną

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…