Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.07.2021 r.

Piątek 23.07.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
2. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Lecha i Dominika Minta
3. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Kierzkowskich
4. + Hieronima Grzesiaka – int. od Barbary Sikora z rodziną
5. + Teresę Bielawską – int. od Garbaczów z ulicy Szkolnej
6. + Marka Wawrzyniaka – int. od Małgorzaty i Dobrosława Kędziorów i Jana Błaszczyka
7. + Jerzego Wróbla – int. od Kazimierza Mogiełki
8. + Danutę Zimną – int. od Kazia Minty z rodziną
9. + Ryszarda Janasa – int. od Kazimierza i Bożeny Szczotków i Wiktorii Pieszyńskiej
10. + Marię Bestrą – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
11. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Litwinów z ulicy Odolanowskiej
12. + Janinę Cierpkę – int. od Andrzeja Brodziaka z rodziną
13. + Andrzeja Lisa – int. od Żanety Rachwalskiej z rodzicami
14. + Bożenę Włosik – int. od Haliny i Franka Brodali,
                                 - int. od Ireny Binek z rodziną
                                 - int. od Darka i Urszuli Włosik
15. + Jana Błaszczyka – int. od Joanny i Przemysława Krysiak z ulicy Ostrowskiej
16. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Janiny Zientkiewicz z rodziną
17. + Jerzego Lisa – int. od Ewy Bajadorek z rodziną z Granowca
18. + Andrzeja Herbika – int. od kuzyna Jerzego Herbika z rodziną
19. + Stanisława Dykcika – int. od Krysiaków z ulicy Krotoszyńskiej
20. + Józefa Mogiełkę – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7
21. + Teresę Kałka – int. od Marzeny, Zdzisława Cholewów z Łąkocin
22. + Teresę Pauter – int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną
23. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Garbaczów z ulicy Dębowej
24. + Tadeusza Janasa – int. od Krystyny Krakowskiej
25. + Joannę Zydorowicz – int. od Łucji Zaradnej z rodziną

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 9.07.2021 r.

Piątek 9.07.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Bestrych
2. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Brodziaków z Daniszyna
3. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Lisów i Hałasów z ulicy Szkolnej
4. + Hieronima Grzesiaka – int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
5. + Teresę Bielawską – int. od Marzeny i Dominika Mintów z córkami
6. + Marka Wawrzyniaka – int. od przyjaciół Marka i Geni Bętkowskich z Rąbczyna
7. + Jerzego Wróbla – int. od Zofii Lis i rodziny Kępasów z Orpiszewa
8. + Danutę Zimną – int. od Ireny i Piotra Brodziaków z ulicy Krotoszyńskiej
9. + Ryszarda Janasa – int. od Karola Kaczmarka z rodziną
10. + Marię Bestrą – int. od Krystyny Kocin z rodziną
11. + Jana Wiertelaka – int. od Marii Sikory z rodziną
12. + Janinę Cierpkę – int. od Iwony Frycz z rodziną
13. + Andrzeja Lisa – int. od rodziny Szlachtów z ulicy Krotoszyńskiej
14. + Bożenę Włosik – int. od Marioli Kusicielek z rodziną z Biadek
15. + Jana Błaszczyka – int. od Eli i Andrzeja Zdunków z Ostrowa
16. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej
17. + Jerzego Lisa – int. od Heleny i Haliny Garstka z Biadek
18. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Adamczyk
19. + Stanisława Dykcika – int. od Mariana i Jadwigi Rachwalskich z rodziną
20. + Józefa Mogiełkę – int. od rodziny Marczaków
21. + Teresę Kałka – int. od chrześniaczki Beaty Smolińskiej z rodziną
22. + Teresę Pauter – int. od Celiny Maleszki z rodziną z Jankowa Zaleśnego
23. + Gertrudę Krawiec – int. od Iwony i Jerzyka Błaszczyk z ulicy Dębowej
24. + Tadeusza Janasa – int. od Łucji Zaradnej z rodziną
25. + Andrzeja Mamełko – int. od rodziny Herbików i Kazimierczaków z Łąkocin

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 25.06.2021 r.

Piątek 25.06.2021 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od rodziny Mleko
2. + Władysława Roszaka – int. od rodziny Russków i Pawlaków
3. + Stanisława Kulasa – int. od rodziny Hałasów
4. + Hieronima Grzesiaka – int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
5. + Marię Dykcik – int. od Janiny i Danuty Zimnych
6. + Teresę Bielawską – int. od Ireny i Lecha Mintów
7. + Marka Wawrzyniaka – int. od Sylwii i Rafała Mintów
8. + Jerzego Wróbla – int. od Arlety i Mariusza Gorzelannych z rodziną i rodziny Celmerów
9. + Danutę Zimną – int. od Edyty z Gliwic z rodziną
10. + Ryszarda Janasa – int. od Krystyny Krakowskiej
11. + Marię Bestrą – int. od rodziny Opłatnych z Tarchał Wielkich
12. + Jana Wiertelaka – int. od Rachwalskich z ulicy Strażackiej
13. + Janinę Cierpkę – int. od Kazimiery i Bogdana Brodziaków z Daniszyna
14. + Andrzeja Lisa – int. od Sylwii i Jana Kusicielek z Daniszyna
15. + Bożenę Włosik – int. od Elżbiety Jany i Miłosza z rodziną
16. + Jana Błaszczyka – int. od Edyty i Jana Kierzkowskich z Wierzbna
17. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Ireny i Lecha Mintów
18. + Jerzego Lisa – int. od Gabrysiaków z Biadek
19. + Andrzeja Herbika – int. od Grażyny i Jacka Kułek
20. + Stanisława Dykcika – int. od Tereni i Pawła Hubertów z synem
21. + Józefa Mogiełkę – int. od Marii Niewrzęda z rodziną
22. + Teresę Kałka – int. od Kamili i Mariana Sikorów z Ostrowa
23. + Teresę Pauter – int. od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną z Ostrowa
24. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Zybałów z ulicy Krotoszyńskiej
25. + Tadeusza Janasa – int. od Kazia Minty z rodziną

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…