Szlakiem kapliczek maryjnych

Tradycyjnie w każdą niedziele maja parafianie gromadzą się na Nabożeństwach Majowych pod gołym niebem. W Parafii mamy 5 kapliczek maryjnych upamiętniających objawienie się Matki Bożej. W pierwszą niedziele przybyliśmy na ulicę Polną, tu odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Ks. Tomasz Flajszer poświęcił nową figurę Matki Bożej, która stanęła w kapliczce skrzyniowej i podziękował fundatorowi figury oraz parafianom, którzy dbają o ten znak wiary. W drugą niedziele odprawiliśmy nabożeństwo przy grocie Jubileuszowej upamiętniającej 600-lecie naszej wsi, w 3 niedziele nabożeństwo odbyło się na ulicy Raszkowskiej, tu modliliśmy się wspólnie z władzami samorządu powiatowego. Dzięki funduszom z powiatu i przychylności pana starosty Pawła Rajskiego oraz przewodniczącego rady Powiatu pana Piotra Walkowskiego został wybudowany nowy chodnik, którym parafianie bezpiecznie udają się na modlitwę do kapliczki. Po zakończeniu nabożeństwa pan radny podziękował gościom i mieszkańcom opiekującym się tą kapliczką. W ostatnią niedziele modlimy się przy najstarszej kapliczce naszej parafii upamiętniającej objawienie się Matki Bożej Jankowskiej. Kapliczka została zbudowana przed wojną i poświęcona w 1938 roku. W czasie wojny została zniszczona, a w 1997 roku odbudowali ją państwo Bajtałowie; obecną renowacje kapliczki wykonał pan Mariusz Bajtała. Kapliczki są widocznym znakiem naszej wiary i powinniśmy dbać o ich zewnętrzny wygląd, a modlitewne spotkania przy nich są tradycja naszej wsi od setek lat.

Nabożeństwo Fatimskie 2022

13 maja odbyło się pierwsze w tym roku nabożeństwo Fatimskie. Odmówiliśmy wspólnie z ks. Tomaszem Flajszerem różaniec święty, następnie odbyła się procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej pięknie przystrojonej kwiatami. Figury niosły Matki Żywego Różańca z I Róży. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem duszpasterskim.

Nabożeństwa majowe pod gołym niebem 2022

Tradycyjnie w każdą niedziele maja gromadzimy się przy naszych wiejskich kapliczkach na Nabożeństwach Majowych. 8 maja parafianie przybyli na ulice Polną, tu ks. Tomasz Flajszer poświecił nową figurę Matki Bożej której fundatorem jest pan Jan Małuszek. Następnie odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i pieśni o Matce Bożej. Śpiew prowadził pan organista Paweł Ulichnowski. Na zakończenie celebrans udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa. 15 maja zgromadziliśmy się przy grocie jubileuszowej w Gulembiu. Pogoda była ciepła i słoneczna więc parafianie przybyli licznie; także mieszkańcy Daniszyna i Sulisława. Litanię odśpiewaliśmy z naszym duszpasterzem i panem organistom. Następnie wśród zielonych pól rozbrzmiewały pieśni maryjne. Na zakończenie celebrans poświęcił wszystkich zebranych i otaczające pola oraz łąki na cztery strony świata, a także udzielił wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa.