Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 10.12.2021r.

Piątek 10.12.2021r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Rachwalskich i Sikorów z ulicy Strażackiej,
2. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Zybałów z ulicy Ostrowskiej,
3. + Ryszarda Janasa – int. od rodziny Frąckowiaków,
4. + Marię Bestrą – int. od Bożeny i Andrzeja Kusicielek z Ostrowa,
5. + Jana Wiertelaka – int. od Rafała Kulasa,
6. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Binków z Ostrowa,
7. + Andrzeja Lisa – int. od Marka Kowalskiego z rodziną z Radłowa,
                             - int. od rodziny Wyrembelskich z Daniszyna,
                             - int. od Krystiana Bednarka z rodziną z Daniszyna,
8. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Walczaków z Daniszyna,
                                - int. od Martyny i Mikołaja Mintów,
                                - int. od sąsiadów Lisów,
9. + Jana Błaszczyka – int. od Jerzego Graja,
10. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Zmyślonych i Frąszczaków z ulicy Krotoszyńskiej,
11. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Koziarków z Łąkocin,
12. + Stanisława Dykcika – int. od Grażyny Szczepaniak z Mazur,
13. + Józefa Mogiełkę – int. od rodziny Garbaczów z ulicy Szkolnej,
14. + Teresę Kałka – int. od sąsiadów Bajtałów,
15. + Teresę Pauter – int. od sąsiada Józefa Sikory z rodziną,
16. + Gertrudę Krawiec – int. od Bielawskich z ulicy Strażackiej,
17. + Tadeusza Janasa – int. od Irka Gancarza,
                                     - int. od Joanny i Przemysława Krysiak,
                                     - int. od kuzyna Mirka Jędrasa,
19. + Piotra Brodziaka – int. od Garbaczów z ulicy Dębowej,
                                    - int. od Herbików i Bobowskich,
                                    - int. Joli Wawrzyniak i Sylwii Biniek z rodziną,
20. + Józefa Woźnicę – int. od Cecylii Koniarek,
                                   - int. od Lisikowej s synem Andrzejem,
21. + Halinę Dymarską – int. od Kasi i Tomka Kończal z córkami,
22. + Arkadiusza Krawca – int. od rodziny Mleko,
23. + Marię Zielazną – int. od wnuczki Izy z rodziną.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 26.11.2021r.

Piątek 26.11.2021r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Jana Krawiec z rodziną,
2. + Teresę Bielawską – int. od rodziny Frąckowiaków,
3. + Ryszarda Janasa – int. od rodziny Walczaków z Daniszyna,
4. + Marię Bestrą – int. od kuzynki Stanisławy z mężem z Biadek,
5. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Skowronków,
6. + Janinę Cierpkę – int. od Marii i Roberta Kierzkowskich z rodziną z Daniszyna,
7. + Andrzeja Lisa – int. od rodziny Tomalaków z Lewkowa,
                             - int. od Łukasza Adamczak z rodziną z Tarchał Wielkich,
                             - int. od rodziny Nowackich z Kaczor,
8. + Bożenę Włosik – int. od rodziny Hasińskich,
                               - int. od rodziny Sikorów z ulicy Krotoszyńskiej,
                               - int. od Kochanowiczów z Niemojewca,
9. + Jana Błaszczyka – int. od Jana Dwornika z rodziną,
10. + Arkadiusza Krawca – int. od rodziny Szczotków,
11. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Bielów z Topoli Wielkiej,
12. + Andrzeja Herbika – int. od kuzynki Genii Więcek,
13. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Janiaków z ulicy Łąkowej,
14. + Józefa Mogiełkę – int. od kolegów z ZNTK z Ostrowa,
15. + Teresę Kałka – int. od Cecyli Koniarek z ulicy Strażackiej,
16. + Teresę Pauter – int. od rodziny Cegłów,
17. + Gertrudę Krawiec – int. od rodziny Szczotków,
18. + Tadeusza Janasa – int. od rodziny Kaczmarków z ulicy Zakątek,
                                     - int. od Jana Małuszka z Zakątka 2,
                                     - int. od Szymona Brodziaka z ulicy Krotoszyńskiej,
19. + Piotra Brodziaka – int. od Kazimierza i Bożeny Szczotków,
20. + Józefa Woźnicę – int. od rodziny Pysiów,
                                   - int. od rodziny Janiaków,
21. + Halinę Dymarską – int. od Wojciecha Cholewy,
23. + Marię Wawrzyniak – int. od kuzynki Danuty z rodziną,
24. + Arkadiusza Krawca – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków,
25. + Cecylię i Mieczysława Zimniak.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 12.11.2021r.

Piątek 12.11.2021r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia

 

1. + Helenę Małuszek – int. od Rafała Krawiec z Katarzyną,
2. + Teresę Bielawską – int. od Mirosława Małuszka z rodziną,
3. + Ryszarda Janasa – int. od Kazimierza Cierpki,
4. + Marię Bestrą – int. od kuzynki Wiesławy Kusicielek z Biadek,
5. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Bigosów,
6. + Janinę Cierpkę – int. od rodziny Siudych i Dzierlów z Daniszyna,
7. + Andrzeja Lisa – int. od Eugeniusza Pabicha z Daniszyna,
8. + Bożenę Włosik – int. od Marzanny Wierzyk z rodziną z Daniszyna,
                                - int. od Andrzeja i Ani Zimniak z Daniszyna,
                                - int. od Karoliny Śliwińskiej z rodziną z Ostrowa,
9. + Jana Błaszczyka – int. od Anny Płocharz i Doroty Duczmal z rodziną,
10. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Rafała Minty z rodziną i mamą Teresą,
11. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Cegłów,
12. + Stanisława Dykcika – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków,
13. + Józefa Mogiełkę – int. od Mariana Herbika,
14. + Teresę Kałka – int. od Mariana Duczmala z Opola,
15. + Teresę Pauter – int. od Marcina Filipiaka z rodziną,
16. + Gertrudę Krawiec – int. od Ali Malińskiej z rodziną,
17. + Tadeusza Janasa – int. od rodziny Herbików i Bobowskich,
                                     - int. od Marii Zielaznej z rodziną,
                                     - int. od Elżbiety Kazimierczak z rodziną,
19. + Piotra Brodziaka – int. od sąsiadek Kościelnej i Zielaznej,
                                     - int. od Pietrygów z ulicy Dworcowej,
                                     - int. od Jerzyka Błaszczyka z rodziną,
20. + Józefa Woźnicę – int. od Jacka Kułek z żoną,
                                   - int. od Jana Dwornika z rodziną,
21. + Halinę Dymarską – int. od Piotra Bergandy.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…