Poświęcenie Nowego Ołtarza na Cmentarzu Parafialnym

W Niedziele 28 października przed uroczystością Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu parafialnym został poświęcony nowy ołtarz z ambonką, które mają służyć sprawowaniu Eucharystii. Poświęcenia dokonał ks. Marek Chudzia i odprawił nabożeństwo żałobne za wszystkich spoczywających na naszym cmentarzu. Ołtarz został zbudowany dzięki ofiarności kilku rodzin z parafii. Rodziny te zakupiły materiał i włożyły swoją prace w budowę ołtarza. Zakupiły także nowy obrus oraz nową bieliznę kielichową do sprawowania Najświętszej Ofiary. Na zakończenie ks. Marek Chudzia podziękował wszystkim wykonawcą za ich zaangażowanie. Po uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do Sali wiejskiej na poczęstunek który przygotował pan radny Zenon Janas. Wszyscy zebrani na wspólnej dyskusji przy kawie i herbacie miło spędzili niedzielne popołudnie.

PLAN CAŁODZIENNEJ ADORACJI W PARAFII N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA W ŁĄKOCINACH 4 Listopad 2018 r. - Niedziela

Dzień Adoracji rozpocznie Msza św.  o godz. 9:00a zakończy Różaniec z wypominkami jednorazowymi za zmarłych o godz. 18:00.

Adoracja będzie odbywała się ulicami  według następującego porządku:

 

godz. 9:00  –  Msza św. i rozpoczęcie Adoracji.

10:00 – 10:30  – ul. Odolanowska, Południowa, Dworcowa – adorację poprowadzi  p. Zofia Mogiełka.

10:30 – 11:00  – ul. Raszkowska  i  Strażacka - adorację poprowadzi  p. Teresa Minta.

godz. 11:00  –  Msza św.  i  przerwa  w  Adoracji.

 

15:00 – 15:30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja:  Ministranci i dzieci – adorację poprowadzi  ks. Proboszcz  i  Wspólnota Krwi Chrystusa.

15:30 – 16:00 – ul. Kościelna, Łąkowa i Polna –  adorację poprowadzi  p. Iwona Lis.

16:00 – 16:30 – ul. Krotoszyńska –  adorację poprowadzi  p. Krystyna Krupka.

16:30 – 17:00 – ul. Ostrowska, Krótka, Żniwna, Łanowa, Dębowa, Kwiatowa, Sportowa, Leśna i Dojazdowa –  adorację poprowadzi  p. Czesława Hałas.

17:00 – 17:30 – ul. Szkolna,  Kasztanowa  i ul. Zakątek   –  adorację poprowadzi  p. Maria Lis.

17:30 – 18:00 Adoracja dla wszystkich chętnych, młodzieży i kandydatów do bierzmowania oraz dla tych, którzy nie mogli przybyć na swoją wyznaczoną godzinę – adorację poprowadzi  Bractwo św. Józefa.

18:00  –  Różaniec  z wypominkami jednorazowymi za zmarłych  i  zakończenie  Adoracji.

 

Nabożeństwo Fatimskie 2018

13 października odprawiliśmy ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Figurę Matki Bożej pięknie przystroiły i niosły w procesji Matki Różańcowe V Róży. Odmówiliśmy różaniec i śpiewaliśmy pieśni o Matce Bożej z Fatimy.

red. Teresa Minta

Więcej artykułów…

  1. Dni Papieskie 2018