Odpust Parafialny 2018

W drugim dniu Zielonych Świąt przypada nasz parafialny Odpust w święto NMP Matki Kościoła. Sumę odpustową sprawował ks. dr Witold Szala z parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystość swoja obecnością zaszczycili księża z dekanatu, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, wszyscy parafianie i ich goście. Po uroczystej Eucharystii odprawiliśmy nabożeństwo Majowe, całość obchodów odpustowych zakończyła procesja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Za udekorowanie terenu wokół kościoła flagami dziękuję p. Michałowi Garbaczowi, panu Sołtysowi, panu Jackowi Kułkowi i Mateuszowi Kusicielkowi. 

 

Red. Teresa Minta

Pierwsza Komunia Święta 2018

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 16. dzieci w naszej parafii przyjęło Pierwszą Komunię Świętą. Uroczystość rozpoczęła się przy krzyżu misyjnym gdzie dzieci powitały swojego duszpasterza i poprosiły rodziców o błogosławieństwo na dalsze życie, następnie w procesji udały się do świątyni, aby uczestniczyć w pełni Eucharystii. Prośbę o sakrament Komunii Świętej odczytali Marlena i Andrzej Lis. Słowo Boże odczytali Sylwia Minta i Andrzej Lis. Dzieci przewodniczyły prośbom w modlitwie powszechnej a na zakończenie podziękowały swojemu duszpasterzowi, pani katechetce i nauczycielom, rodzicom i służbie liturgicznej ołtarza.
Serdeczne podziękowania rodzicom dzieci komunijnych za dar ołtarza, rodzicom dzieci z klasy II za udekorowanie kościoła i posprzątanie terenu dookoła kościoła, Matkom Różańcowym za uplecenie wianków, girlandy przed kościołem, panu Michałowi Garbaczowi za pomalowanie parkanu. Oddzielne podziękowania kieruję do pani Beaty Bobowskiej, pani Zofii Herbik i pani Elżbiety Kaźmierczak za ufundowanie nowych okolicznościowych banerów.


Red. Teresa Minta

Kościół ogłosił zasady ochrony danych osobowych

Opublikowany został  "Dekret ogólny w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim". Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 25 maja, wtedy też rozpocznie pracę kościelny inspektor ochrony danych osobowych.

Kościelny dekret powstał w związku z tym, że od 25 maja br. we wszystkich państwach członkowskich UE obowiązywać będzie przyjęte w 2016 r. przez organy Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 91 tego rozporządzenia, po wejściu w życie RODO w państwach członkowskich Kościoły i związki wyznaniowe powinny powołać specjalną instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych wiernych. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegały państwowemu organowi nadzorującemu zasady ochrony danych osobowych.

Uaktualnienie starych zasad
Jak poinformował rzeczik KEP w przekazanym mediom komunikacie, celem opublikowania dekretu jest "uaktualnienie, ujednolicenie, uszczegółowienie i dostosowanie dotychczas istniejących w Kościele zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych do rozporządzenia Unii Europejskiej". - Nie jest to w żaden sposób uchylenie się od obowiązku ochrony danych przez Kościół katolicki w Polsce, ale jedynie skorzystanie z możliwości, o której mowa w art. 91 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"- napisano w komunikacie.

Podczas obrad Rady Stałej Episkopatu Polski na Jasnej Górze biskupi powołali Kościelnego Inspektora Danych Osobowych, którym został ks. Piotr Kroczek

Kościelny Inspektor Danych Osobowych będzie miał swoją siedzibę przy sekretariacie Episkopatu Polski i będzie centralnym organem, którego zadaniem ma być czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół, były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu RODO. KIDO będzie także organem odwoławczym w drodze administracyjnej, gdyby dane były naruszone lub w sytuacji, gdyby ktoś uważał, że zostały one naruszone.

Dekret reguluje także prawa przysługujące wiernym, których dane osobowe są przetwarzane w parafiach. Są to m.in. prawo do żądania sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, a nawet – w przypadku apostatów – prawo do żądania ich usunięcia. W tym ostatnim przypadku obowiązywać mają pewne wyjątki: prawo to nie będzie przysługiwało, "gdy dane dotyczą udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszą się do kanonicznego statusu osoby". W praktyce oznacza to, że osoby, które zdecydowały się na wyjście z Kościoła, nie mogą liczyć na wykreślenie ich nazwiska z dokumentów potwierdzających np. przyjęcie chrztu, święceń kapłańskich czy zawarcie sakramentalnego małżeństwa.

Więcej artykułów…

  1. Boże Ciało 2018