Boże Ciało 2018

W Czwartek w uroczystość Bożego Ciała procesja eucharystyczna przejdzie ulicami:

- Kościelną, Łąkową, Szkolną, Raszkowską


I – ołtarz - przy posesji pana Sołtysa

Dekorują mieszkańcy ul. Krotoszyńskiej od torów do Daniszyna strona prawa (od p. Młynarczyków do p. Błaszczak)


II – ołtarz - na ulicy Łąkowej pod gruszą

Dekorują mieszkańcy ulicy Krotoszyńskiej od lasu do ul. Kwiatowej dwie strony (od p. Brodziak do p. Kościelnej)


III - ołtarz - przy sklepie pana Junyszka

Dekorują mieszkańcy ul. Zakątek


IV - ołtarz - przy Sali wiejskiej

Dekorują mieszkańcy ul. Strażackiej


Trasę dekorują:

Od kościoła do drugiego ołtarza – (całą ulicę Kościelną) mieszkańcy ulicy Łanowej


Od ulicy Łąkowej do sklepu – mieszkańcy ulicy Dworcowej


Od sklepu do sali wiejskiej – mieszkańcy ul. Krotoszyńskiej od torów do Daniszyna strona lewa ( od p. Długich do p. Sikorów)


Od sali wiejskiej do kościoła – dekorują ministranci oraz druhowie Strażacy z OSP

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 18.05.2018 r.

Piątek 18.05.2018 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od rodz. Brodalów z Lamek
2. Za + Jarosława Kusicielka – od kolegi Piotra Lisa z rodz.
3. Za + Stanisława Zaradnego – od Sylwii Sikory i Moniki Kulas
4. Za + Jadwigę Czelusta – od rodz. Wojtaszków z Odolanowa
5. Za + Adama Kempiaka – od Joli Paluch z rodz.
6. Za + Mariana Bajtałę – od Kozłowskich i Bigosów
7. Za + Henryka Młynarczyka – od kolegi Artura Siwego z rodz. z Orpiszewa
8. Za + Jana Zemskiego – od rodz. Misiaków
9. Za + Kazimierza Niewrzędę – od Maryli z rodz. z Lamek
10. Za + Stanisława Krakowskiego – od Janiny Ziętkiewicz
11. Za + Romana Szydlaka – od żony
12. Za + Zdzisława Dymarskiego – od Rafała Kulasa z rodz.
13. Za + Kazimierza Szlachtę – od rodz. Stalewskich z Ludwikowa
14. Za + Leokadię Herbik – od Edmunda Kupczyka z rodz.
15. Za + Patryka Pietrzaka – od rodz. Lisów i Hałasów
16. Za + Mariana Kuchnickiego – od Hieronima Grzesiaka z rodz.
17. Za + Krzysztofa Janiaka – od sąsiadów Bestrych
18. Za + Piotra Karbowiaka – od Jerzyka Błaszczyka z rodz.
19. Za + Józefa Kowalskiego – od Lisikowej z synem Andrzejem
20. Za + Weronikę Zimną – od Ireny Binek z rodz.
21. Za + Annę Litwin – od Tomasza Włosika z Sylwią
22. Za + Grażynę Wiertelak – od sąsiadów Michurów
23. Za + Halinę Mogiełka – od Strońskich z Łąkocin
24. Za + Marię Dykcik – od Karoliny i Sebastiana z Kalisza
25. Za + Mariana Błaszczaka – od rodz. Bajtałów z ul. Strażackiej
26. Za + Mieczysława Zimniaka – od Iwony i Bogdana Lisów i Anny Szubert
27. Za + Hieronima Walczaka – od Marii i Zygmunta Kusicielek z ul. Szkolnej
28. Za + Teresę Bielawską – od rodz. Kierzkowskich z Łąkocin
29. Za + Stanisławę Brodziak - od rodz. Kocików i Bestrych
30. Za + Stanisława Kocika – od rodz. Kulasów
31. Za + Mariannę Długą – od Henryki Kaczmarek
32. Za + Mariana Zielaznego – od rodz. Szczotków i Wiktorii Pieszyńskiej
33. Za + Bolesławę Dzięcioł – od rodz. Rynowieckich z Ostrowa
34. Za + Eugeniusza Lis – od Marii Niewrzęda i rodz. Nowaków

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

 

Nabożeństwa majowe przy wiejskich kapliczkach

W miesiącu maju w każdy świąteczny dzień parafianie przybywają do kapliczek, aby uczcić Najświętszą Maryje Pannę. W naszej parafii pw. NMP. Matki Kościoła jest pięć kapliczek poświęconych Matce Bożej. Szlak naszych kapliczek prowadzi aż do Sanktuarium Matki Bożej Jankowskiej naszej parafii macierzystej. Nabożeństwa majowe licznie gromadzą parafian pod gołym niebem. Tu śpiewamy Litanie Loretańską, pieśni o Matce Bożej i modlimy się w intencji całej parafii. Nabożeństwo prowadzi ks. Marek Chudzia a na zakończenie udziela wszystkim duszpasterskiego błogosławieństwa i świeci pola, sady i ogrody na 4 strony świata.

Red. Teresa Minta

Więcej artykułów…

  1. Dni Krzyżowe 2018