Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2020

Po Eucharystii odbyła się procesja do jednego ołtarza przy grocie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu odmówiliśmy litanię i akt oddania się Sercu Bożemu. Po nabożeństwie w procesji Najświętszy Sakrament został wprowadzony do świątyni. Na zakończenie nastąpiło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 2020

Procesja dookoła kościoła do dwóch ołtarzy. Ołtarze wykonali i udekorowali rodzice dzieci komunijnych rocznicowych i młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Na zakończenie procesji odbyło się poświęcenie wianków, kwiatów, ziół i młodych pędów zbóż. Końcowe błogosławieństwo na cztery strony świata zakończyło uroczystość Bożego Ciała. Po procesji ks. Marek Chudzia nagrodził dzieci komunijne, dziewczynki sypiące kwiaty, niosące figurki  i poduszki słodyczami. Słodycze zakupiła Rada Duszpasterska, pan Łukasz Junyszek i pan radny Zenon Janas. Na zakończenie celebrans zaprosił wszystkich na procesje do groty serca pana Jezusa w piątek.

Boże Ciało 2020

Procesja Bożego Ciała z racji bezpieczeństwa odbyła się wokół świątyni. Pierwszy ołtarz przygotowali mieszkańcy ulicy Raszkowskiej od państwa Jańczaków do państwa Brodziaków. Drugi ołtarz druga część ulicy Raszkowskiej od państwa Kryjomów do państwa Junyszków. Trzeci ołtarz wykonali mieszkańcy ulicy Szkolnej od państwa Małuszków do państwa Hofmanów . Czwarty ołtarz druga część ulicy Szkolnej od szkoły do państwa Marczaków. Procesja była skromniejsza ze względu na panującą pandemię, ale ołtarze zostały pięknie przygotowane. Na zakończenie procesji kapłan udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata. Po wejściu do kościoła odśpiewano hymn „Ciebie Boga…”, a celebrans podziękował wszystkim mieszkańcom którzy wykonali ołtarze i przyozdobili trasę procesji.

Więcej artykułów…

  1. I Rocznica Komunii Świętej 2020