Rozpoczęcie roku Jubileuszowego 40-lecia naszej parafii

10 lutego 1980 roku została erygowana parafia w Łąkocinach wydzielona z macierzystej parafii w Jankowie Zaleśnym. Z tej okazji w przeddzień na uroczystej sumie świętowaliśmy tę rocznice. Mszę świętą celebrował ks. Marek Chudzia który w homilii podsumował duszpasterską działalność parafii w ciągu 40 lat. Chrzest przyjęło w parafii 404 dzieci, ślubów było 160, pierwszym ochrzczonym jest pan Mirosław Brodala, który na dar ołtarza ofiarował ornat Bożo Narodzeniowy . Pierwszą parą małżeńską był ślub Bożeny Anioł i Wacława Cieślaka, a drugim Jadwigi Zielaznej i Wojciecha Kościelnego. W obu tych małżeństwach jeden z małżonków odszedł już do pana Boga. Jedynym pełnym małżeństwem z tego roku są Teresa i Roman Cegłowie. Sprawozdanie z działalności Rady Parafialnej Ekonomicznej zostanie przedstawione na głównej uroczystości jubileuszowej 1 czerwca w dzień odpustu parafialnego. W modlitwie powszechnej parafianie modlili się za wszystkich kapłanów posługujących w parafii: ks. Sławomira Borowczyka, ks. kan. Piotra Pasia, ks. Marka Chudzię i zmarłych kapłanów ks. Ryszarda Kasprzaka i ks. Bogdana Augustyniaka. Dary ołtarza złożyli: Mirosław Brodala ornat, chleb pan Jacek Kułek, koszyk z darami – pan Jan Krysiak, kwiaty – Teresa Minta i ofiara Jubilatki. Po komunii świętej odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne za powołanie do życia naszej parafii przed najświętszym sakramentem. Po wspólnej modlitwie i podziękowaniu, nastąpiło błogosławieństwo zebranych najświętszym sakramentem.

Światowy Dzień Chorego w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach 2020

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Lekarki Chorych licznie do świątyni przybyli chorzy i niepełnosprawni ze swoimi opiekunami. Przed rozpoczęciem mszy świętej skorzystali z Sakramentu Pokuty. Liturgię z okazji Dnia Chorego w intencji wszystkich zebranych sprawował ks. Marek Chudzia. Po rozpoczęciu serdecznie powitał drogich chorych a także przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli organizacji społecznych, służby zdrowia, szkoły i zespół Łąkocanie. W homilii celebrans ukazał dużą rolę osób cierpiących w życiu Kościoła. Wszyscy zebrani przyjęli sakrament chorych przez namaszczenie świętym olejem. Mszę świętą swoim śpiewem uświetnili Łąkocanie i Jankowianie. Na zakończenie wszyscy polecili się modlitwie opiece Matki Bożej. Kapłan zaprosił zebranych na spotkanie przy stole na salę wiejską. Spotkanie zorganizował pan radny we współpracy z OSP pod patronatem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Część artystyczną przedstawiła młodzież szkolna i zespoły śpiewacze Łąkocanie i Jankowianie.  Po ciepłym posiłku i pysznym torcie którym ofiarował przewodniczący rady powiatu w Ostrowie Wielkopolskim zebrani prowadzili ciekawe rozmowy przez długie godziny. Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski zwracając się z życzeniami do chorych stwierdził, że dbałość o ludzi niepełnosprawnych, samotnych i chorych jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 24.01.2020 r.

Piątek 24.01.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1. Za + Jarosława Kusicielka – od rodz. Krakowskich
2. Za + Stanisława Zaradnego – od rodz. Krawców z ul. Raszkowskiej
3. Za + Kazimierza Szlachtę – od Jana Sikory z rodz.
4. Za + Marię Dykcik – od Ireny Binek z rodz.
5. Za + Mariana Błaszczaka – od Jana Wiertelaka z rodz.
6. Za + Mieczysława Zimniaka – od Małuszków z Zakątka
7. Za + Hieronima Walczaka – od Bożeny i Zbigniewa Rudowicz, Beaty i Tomasza Perz
8. Za + Teresę Bielawską – od Marzeny i Rafała Kulasów z rodz.
9. Za + Stanisławę Brodziak – od Stanisławy Lis i Janiny Szustak z rodz.
10. Za + Stanisława Kocika – od Krzysztofa i Romana Frąszczak z rodzinami
11. Za + Mariannę Długą – od rodz. Szlachtów z ul. Krotoszyńskiej i ul. Południowej
12. Za + Mariana Zielaznego – od wnuka Wojciecha z rodz., Czesławy Wawrzyniak i Jolanty Zielaznej
13. Za + Bolesławę Dzięcioł – od rodzin Witoniów, Mogiełków i Laszków z Ostrowa
14. Za + Janinę Świątkowską – od kuzynostwa Kniołów i Nowaków
15. Za + Jerzego Wróbel – od Bronisława Ptaka z Kazią, rodz. Ptaków i Marciszaków z Daniszyna
16. Za + Stanisława Kulas – od Jana i Stanisława Rachwalskich z rodzinami
17. Za + Danutę Zimną – od rodz. Mogiełków i Gabrysiów z ul. Łąkowej
18. Za + Jadwigę Szlachta – od Joanny Zmyślonej i Romana Krzywdy z rodz. z Jankowa Zal.
19. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od rodz. Kokotów i Marka z rodz. z Ostrowa
20. Za + Marka Wawrzyniaka – od Elżbiety Pustkowskiej z rodz.
21. Za + Zofię Zimną – od rodz. Nękałów i Czesławy Kusej
22. Za + Helenę Małuszek – od Mariana i Aleksandra Kubiców z rodz.
23. Za + Kazimierza Cholewę – od Marii Karbowiak i rodz. Włosików
24. Za + Mariana Filipiaka – od rodzin Cepów, Nowackich i Lipskich z Raszkowa
25. Za + Mariannę Małuszek – od rodz. Domagałów i Lenkiewiczów
26. Za + Hieronima Grzesiaka – od Łukasza Binka z rodz.
27. Za + Radosława Kryjoma – od Kasi i Paulii z rodz.
28. Za + Annę Chrzanowską – od Sylwestra Jacka Kułek z żoną i córkami

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…