Boże Ciało 2020

Procesja Bożego Ciała z racji bezpieczeństwa odbyła się wokół świątyni. Pierwszy ołtarz przygotowali mieszkańcy ulicy Raszkowskiej od państwa Jańczaków do państwa Brodziaków. Drugi ołtarz druga część ulicy Raszkowskiej od państwa Kryjomów do państwa Junyszków. Trzeci ołtarz wykonali mieszkańcy ulicy Szkolnej od państwa Małuszków do państwa Hofmanów . Czwarty ołtarz druga część ulicy Szkolnej od szkoły do państwa Marczaków. Procesja była skromniejsza ze względu na panującą pandemię, ale ołtarze zostały pięknie przygotowane. Na zakończenie procesji kapłan udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata. Po wejściu do kościoła odśpiewano hymn „Ciebie Boga…”, a celebrans podziękował wszystkim mieszkańcom którzy wykonali ołtarze i przyozdobili trasę procesji.

I Rocznica Komunii Świętej 2020

7 czerwca na sumie pierwszą rocznice Komunii Świętej świętowało 6 dzieci. Na msze świętą przybyli z rodzicami, rodzicami chrzestnymi i swoimi rodzinami. Aktywnie uczestniczyli we Mszy Świętej głosząc modlitwę powszechną i złożyli Dary Ołtarza w czasie ofiarowania. Uroczyście przystąpili również do komunii świętej, którą z racji pandemii przyjmowali na rękę. Po zakończeniu liturgii ks. Marek Chudzia podziękował dzieciom za ich uczestnictwo i zaprosił do procesji Bożego Ciała.

40-lecie Parafii

W uroczystość N.M.P. Matki Kościoła  parafia w Łąkocinach przeżywała swój odpust parafialny połączony z Jubileuszowymi uroczystościami 40-lecia powołania parafii. Parafię erygował ks. biskup Jerzy Stroba 10 lutego 1980 roku. W lutym rozpoczęliśmy świętowanie Jubileuszu 40-lecia. Kulminacyjne obchody połączyliśmy z odpustem parafialnym. Mszę Świętą Jubileuszową celebrował ks. prałat Jacek Plota – kustosz Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Sumista w uroczystej procesji z asystą bractwa Św. Józefa i strażaków z OSP został wprowadzony do świątyni. Tu powitał ks. prałata nasz duszpasterz ks. Marek Chudzia i przedstawił historię parafii. Sumista podziękował za zaproszenie, powitał wszystkich zebranych i podziękował Matce Kościoła za wieloletnią opiekę nad parafią. Słowo Boże odczytali lektorzy: Mateusz i Paweł, a psalm odśpiewała Julia Błaszczyk. W homilii celebrans cytował słowa Św. Jana Pawła II o Matce Kościoła, do której wielokrotnie Św. Papież się uciekał. Wspominał także naszych polskich poetów, którzy chwalili i uwielbiali Matkę Kościoła. Ukazał silną więź Maryi i jej oblubieńca Św. Józefa. Na zakończenie zaprosił wszystkich parafian do Sanktuarium Św. Józefa w każdy pierwszy czwartek miesiąca „Od Maryi do Józefa”. W czasie ofiarowania Rada Duszpasterska przekazała dary ołtarza, a strażacy z OSP ofiarowali piękną figurę Św. Michała Archanioła, która na zakończenie mszy świętej poświęcił sumista. Po zakończeniu eucharystii zostało odprawione pierwsze nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, po którym procesja zakończyła uroczystości odpustowo-jubileuszowe i odśpiewano hymn „Ciebie Boga…” Ks. Marek Chudzia i parafianie podziękowali ks. prałatowi za uświetnienie uroczystości swoją obecnością. Podziękowaliśmy także wszystkim zebranym kapłanom ks. dziekanowi Henrykowi Hołosiowi i proboszczom sąsiednich parafii, ks. Krystianowi Szenowskiemu i ks. Jackowi Piekelnemu. Wszystkich obdarowaliśmy kwiatami w dowód wdzięczności za ich obecność na uroczystości.

Więcej artykułów…

  1. Jubileusz 40-lecia parafii