Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.08.2019 r.

Piątek 23.08.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1.Za  + Jarosława Kusicielka  –  od  Lecha Minty z żoną

2.Za  + Stanisława Zaradnego  –  od  Rafała Kulasa z rodz.

3.Za  + Henryka Młynarczyka  –  od  Agnieszki i Wojtka Mateckich  z Droszewa

4.Za  + Annę Wiertelak  –  od  córki 

5.Za  + Grażynę Wiertelak  – od  siostry

6.Za  + Romana Szydlaka  –  od  żony

7.Za  + Zdzisława Dymarskiego  –  od  rodz. Pautrów

8.Za  + Kazimierza Szlachtę  –  od  Violetty i Mariusza Szymczaków  z Grudzielca

9.Za  + Leokadię Herbik  –  od  rodz. Liebchenów

10.Za  + Krzysztofa Janiaka  –  od  Emilii i Kazimierza z rodz.

11.Za  + Weronikę Zimną  –  od  Marcina Nysiaka z rodz.

12.Za  + Marię Dykcik  –  od  Kazia Minty z rodz.

13.Za  + Mariana Błaszczaka  –  od   Kazimierza Cierpki

14.Za  + Mieczysława Zimniaka  –  od  Piotra Walczaka z rodz.

15.Za  + Hieronima Walczaka  –  od  sąsiadów Kuchnickich  z ul. Szkolnej

16.Za  + Teresę Bielawską  –  od  rodz. Słowińskich  z Gliśnicy

17.Za  + Stanisławę Brodziak  –  od  Kazimierza Mogiełki

18.Za  + Stanisława Kocika  –  od  Bronka Wróbla z rodz.  ze Świecy

19.Za  + Mariannę Długą  –  od   kuzynki Ireny z mężem

20.Za  + Mariana Zielaznego  –  od  Ignaca Binka z rodz.

21.Za  + Bolesławę Dzięcioł  –  od  Bożeny Niśkiewicz z rodz.  z Ostrowa

22.Za  + Janinę Świątkowską  –  od  Marzeny i Zdzisława Cholewów z rodz.

23.Za  + Jerzego Wróbel  –  od  rodz. Janickich i Cieluchów  z Lamek

24.Za  + Stanisława Kulas  –  od   Leszka Kulasa z rodz.

25.Za  + Danutę Zimną  –  od  Krystyny Kocik i rodz. Bestrych 

26.Za  + Jadwigę Szlachta  –  od  Mariusza i Alicji Motyl z synami

27.Za  + Arkadiusza Szczepaniaka  –  od  Natalii Gąbka i rodz. Krawców

28.Za  + Marka Wawrzyniaka  –  od  Ewy i Stefana Dubińskich  z Odolanowa

29.Za  + Zofię Zimną  –  od  rodz. Litwinów  z ul. Odolanowskiej

30.Za  + Helenę Małuszek  –  od  Anny Szubert i rodz. Lisów  z ul. Kościelnej

31.Za  + Kazimierza Cholewę  –  od  OSP  w Łąkocinach 

32.Za  + Piotra Dudzińskiego  –  od  Marii Niewrzęda i rodz. Nowaków

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

Nabożeństwo Fatimskie

13 sierpnia uczestniczyliśmy we mszy świętej i nabożeństwie fatimskim. Figurę matki bożej przybrały matki różańcowe i niosły ją w procesji dookoła kościoła. Po różańcu fatimskim wyruszyliśmy na procesje śpiewając ostatnia dziesiątkę różańca i pieśni o matce bożej fatimskiej.

14. rocznica śmierci ks. Bogdana Augustyniaka

10 sierpnia zostanie odprawiona msza Święta w 14. rocznice śmierci kapłana ks. Bogdana Augustyniaka – długoletniego proboszcza parafii. Na intencje tej mszy świętej ofiary złożyli: radny Zenon Janas, sołtys wsi Przemysław Janas, Zofia Mogiełka, Gabryś Beata, Zaradna Łucja, Werner Martyna, Rafał Minta, Arleta Gorzelana, Łucja Gorzelana, Danuta Frąckowiak, Kempiak Mirosława, Lis Iwona, Lis Tadeusz, Lis Maria, Sikora Jolanta, Rachwalska Sabina, Garbacz Czesława, Krupka Krystyna, Brodziak Irena, Błaszczak Maria, Malińska Alicja. Ofiarodawcy z rady parafialnej: Kułek Jacek, Teresa Minta, Cierpka Kazimierz, Bestra Anna, Janas Danuta, Bożena Szczotka, Zofia Herbik, Beata Bobowska, Kaźmierczak Elżbieta, Junyszek Łukasz, Nowicki Włodzimierz, Pietraszewska Irena, Krysiak Jan. Za dar modlitwy i ofiary Bóg Zapłać! Po mszy świętej udamy się na cmentarz, aby modlić się przy grobie zmarłego kapłana.