Ogłoszenie

Z dniem 1 Lutego zakończyłam swoją działalność w Radzie Duszpasterskiej naszej parafii gdzie byłam odpowiedzialna za duszpasterstwo dzieci i młodzieży od wielu lat. Wszystkim duszpasterzom posługującym w parafii, grupom modlitewnym,duszpasterskim i władzom samorządowym za współpracę serdecznie dziękuje.

Teresa Minta

Chrzest Sebastian Nękała

W Niedzielę 27 stycznia został ochrzczony Sebastian Nękała. Najmłodszy parafianin jest pra-pra wnukiem jednej z najstarszych parafianek pani Zofii Zimnej. Szczęśliwym rodzicom, dziadkom, pradziadkom a przede wszystkim pra-pra babci gratulujemy.

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 25.01.2019 r.

Piątek 25.01.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od Samolów z Niemarzyna
2. Za + Jarosława Kusicielka – od Jacka Szlachty z rodz.
3. Za + Stanisława Zaradnego – od Jerzyka Błaszczyka z rodz.
4. Za + Stanisława Bobowskiego – od brata Eugeniusza z żoną
5. Za + Mariana Bajtałę – od Kazimiery i Adama Hęćków z Ostrowa
6. Za + Henryka Młynarczyka – od rodz. Przybylskich z Ostrowa
7. Za + Jana Zemskiego – od Joli Walczak z rodz. z Czachor
8. Za + Kazimierza Niewrzędę – od rodz. Dudzińskich
9. Za + Stanisława Krakowskiego – od rodz. Mogiełków i Witoniów
10. Za + Romana Szydlaka – od żony
11. Za + Zdzisława Dymarskiego – od Marii Kubery z rodz.
12. Za + Kazimierza Szlachtę – od Kazimierza Minty z rodz.
13. Za + Leokadię Herbik – od Barbary Michalak z rodz.
14. Za + Patryka Pietrzaka – od Jarosława i Marzeny Lisików z rodz.
15. Za + Mariana Kuchnickiego – od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
16. Za + Krzysztofa Janiaka – od rodz. Nowackich z Kaczor
17. Za + Piotra Karbowiaka – od Zofii Krzywda z Nabyszyc
18. Za + Józefa Kowalskiego – od kuzyna Stefana z rodz.
19. Za + Weronikę Zimną – od Bożeny Włosik z rodz.
20. Za + Grażynę Wiertelak – od Andrzeja i Joli Sikora z mamą
21. Za + Eugenię Szcześniak – od rodz. Lisów i Kuświków
22. Za + Marię Dykcik – od rodz. Szydlaków
23. Za + Mariana Błaszczaka – od rodz. Lisów z ul. Krotoszyńskiej
24. Za + Mieczysława Zimniaka – od Stanisława Wiertelaka z ul. Dworcowej
25. Za + Hieronima Walczaka – od Henryka Dzięcioła z Daniszyna
26. Za + Teresę Bielawską – od rodz. Spurtacz
27. Za + Stanisławę Brodziak – od Włosików i Marii Karbowiak
28. Za + Stanisława Kocika – od Barbary i Marii
29. Za + Mariannę Długą – od Ireny Korpys z Daniszyna
30. Za + Mariana Zielaznego – od rodz. Herbików i Kaźmierczaków
31. Za + Bolesławę Dzięcioł – od rodz. Wikarych
32. Za + Janinę Świątkowską – od rodz. Długich
33. Za + Jerzego Wróbel – od Danuty i Agnieszki Junyszek
34. Za + Stanisława Kulas – od Alicji i Romana Zybałów
35. Za + Danutę Zimną – od rodz. Kędziorów
36. Za + Jadwigę Szlachta – od Krzysztofa, Pawła i Beaty Czelusta
37. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od kolegi Radosława z rodz.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…