Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 22.03.2019 r.

Piątek 22.03.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od Niśkiewiczów z Daniszyna i z Ostrowa
2. Za + Jarosława Kusicielka – od rodz. Hoffmanów z ul. Szkolnej
3. Za + Stanisława Zaradnego – od Bożeny Niśkiewicz z rodz. z Ostrowa
4. Za + Mariana Bajtałę – od rodz. Wróblów z Lamek
5. Za + Henryka Młynarczyka – od rodz. Sójków z Pogrzybowa
6. Za + Jana Zemskiego – od Sylwii i Jerzego Jasiaków z rodz.
7. Za + Kazimierza Niewrzędę – od rodz. Hubertów
8. Za + Stanisława Krakowskiego – od Doroty i Artura Karasińskich, Donaty i Pawła Walczaków
9. Za + Romana Szydlaka – od żony
10. Za + Zdzisława Dymarskiego – od rodz. Kusicielków z ul. Szkolnej
11. Za + Kazimierza Szlachtę – od Barbary i Grzegorza Golów z Gorzyc W.
12. Za + Leokadię Herbik – od rodz. Strońskich
13. Za + Patryka Pietrzaka – od rodz. Kałków i Brodalów
14. Za + Mariana Kuchnickiego – od Mirosława Małuszka z mamą i rodz.
15. Za + Krzysztofa Janiaka – od Patryka Bestrego z rodz.
16. Za + Piotra Karbowiaka – od Stanisława Marciniaka z rodz.
17. Za + Józefa Kowalskiego – od Edmunda Kupczyka
18. Za + Weronikę Zimną – od rodz. Nowaków z ul. Krotoszyńskiej
19. Za + Jadwigę Dudzińską – od bratanicy Anny z rodz.
20. Za + Marię Dykcik – od Haliny Dymarskiej z rodz.
21. Za + Mariana Błaszczaka – od rodz. Lisów i Kuświków
22. Za + Mieczysława Zimniaka – od rodz. Bajtałów z ul. Strażackiej
23. Za + Hieronima Walczaka – od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
24. Za + Teresę Bielawską – od Tadeusza Lisa z rodz.
25. Za + Stanisławę Brodziak – od rodz. Zybałów z ul. Ostrowskiej
26. Za + Stanisława Kocika – od rodz. Grzesiaków i Kaźmierczaków
27. Za + Mariannę Długą – od Grzegorza Dzięcioła z Pogrzybowa
28. Za + Mariana Zielaznego – od Barbary Pohl i rodz. Pilotów
29. Za + Bolesławę Dzięcioł – od Jarosława Lisika z rodz.
30. Za + Janinę Świątkowską – od Kazimierza Mogiełki z ul. Krotoszyńskiej
31. Za + Jerzego Wróbel – od kolegi Wiesława Jędrzejaka z Tarchał W.
32. Za + Stanisława Kulas – od Małgorzaty i Dobrosława Kędziorów z ul. Ostrowskiej
33. Za + Danutę Zimną – od rodz. Lisów i Hałasów z ul. Szkolnej
34. Za + Jadwigę Szlachta – od Urszuli i Kazimierza Mintów
35. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od kolegi Genia Jurka z rodz.
36. Za + Marka Wawrzyniaka – od Krystyny Wawrzyniak

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…