Jubileusz 40-lecia malżeństwa

W niedziele 17 lutego na uroczystej Eucharystii świętowali swój jubileusz małżonkowie: Urszula i Kazimierz Mintowie. Msze Świętą celebrował ks. Marek Chudzia, udzielił Jubilatom komunii świętej pod dwiema postaciami „chleba i wina” i udzielił uroczystego błogosławieństwa na dalsze lata życia. Jubilaci w otoczeniu rodziny, dzieci i wnuków, dziękowali panu bogu za 40 lat wspólnego pożycia małżeńskiego i prosili o dalsze potrzebne łaski. Na zakończenie kapłan złożył jubilatom życzenia w imieniu swoim i zebranych parafian.