Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 23.02.2018 r.

Piątek 23.02.2018 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka

 

1. Za + Lucynę i Stanisława Kusicielek – od rodz. Roszaków
2. Za + Jarosława Kusicielka – od rodz. Drygasów z Łąkocin
3. Za + Stanisława Zaradnego – od Roberta Niewrzędy z rodz.
4. Za + Jadwigę Czelusta – od rodz. Marciniaków
5. Za + Adama Kempiaka – od Marka Sikory z rodz.
6. Za + Mariana Bajtałę – od rodz. Kałużnych z Walentynowa
7. Za + Henryka Młynarczyka – od Sudolskich z Mysłowic
8. Za + Jana Zemskiego – od rodz. Zybałów z ul. Krotoszyńskiej
9. Za + Kazimierza Niewrzędę – od Edyty Olechno z rodz.
10. Za + Stanisława Krakowskiego – od rodz. Płocharzów
11. Za + Romana Szydlaka – od rodziny
12. Za + Zdzisława Dymarskiego – od rodz. Trawińskich
13. Za + Kazimierza Szlachtę – od rodz. Jaśniarczyków
14. Za + Leokadię Herbik – od Jerzyka Błaszczyka z rodz.
15. Za + Patryka Pietrzaka – od Rachwalskich z ul. Raszkowskiej
16. Za + Mariana Kuchnickiego – od Rafała Kulasa z rodz.
17. Za + Krzysztofa Janiaka – od Edmunda Kupczyka z rodz.
18. Za + Piotra Karbowiaka – od Krzysztofa Włosika z rodz.
19. Za + Józefa Kowalskiego – od Ryszarda Urbaniaka
20. Za + Weronikę Zimną – od Stanisławy Nysiak
21. Za + Annę Litwin – od rodz. Gorzelanych z Łąkocin
22. Za + Grażynę Wiertelak – od Kazimierza Mogiełki
23. Za + Halinę Mogiełka – od rodz. Kulasów
24. Za + Marię Dykcik – od rodz. Bigosów
25. Za + Mariana Błaszczaka – od Krystyny Krakowskiej
26. Za + Mieczysława Zimniaka – od rodz. Długich
27. Za + Hieronima Walczaka – od Ireny Koziarek z mężem i córką
28. Za + Teresę Bielawską – od rodz. Celmerów
29. Za + Stanisławę Brodziak - od Marii i Zygmunta Lis z ul. Szkolnej
30. Za + Stanisława Kocika – od rodz. Pietrzaków z mamą
31. Za + Mariannę Długą – od Teresy Minta i Rafała z rodz.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…