Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie 27.04.2023 r.

Czwartek 27.04.2023r. o godz. 18.00

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

 

1. + Marię Bestrą – int. od rodziny Misiów z synem z Biadek
2. + Jana Wiertelaka – int. od rodziny Lisów z ulicy Szkolnej 7
3. + Janinę Cierpkę – int. od Anety Szatkowskiej z rodziną
4. + Jana Błaszczyka – int. od Danki i Jacka Szulc i Antoniny Marcińczak
5. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od rodziny Szalów
6. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Hałasów z ulicy Ostrowskiej
7. + Stanisława Dykcika – int. od rodziny Korpysów
8. + Teresę Pauter – int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
- int. od Henryki Wróbel i rodziny Junyszków
- int. od Łucji Zaradnej z rodziną
9. + Gertrudę Krawiec - int. od Marioli i Przemysława Litwinów z Nabyszyc
10. + Halinę Dymarską – int. od kuzyna Józefa z Raczyc z rodziną
11. + Marię Zielazną – int. od rodziny Marczaków z Ostrowa
- int. od rodziny Wyrębelskich z Daniszyna
- int. od rodziny Garbaczów z ulicy Dębowej
12. + Violettę Kupijaj - int. od Danuty Minty z rodziną
- int. od koleżanek z kuchni z rodzinami
- int. od Józefa Kusicielka z rodziną
- int. od rodziny Lisów i Miklasów
- int. od Barbary Stragierowicz
13. + Cecylię Mazur – int. od Ireny i Lecha Minta z Łąkocin
14. + Krystynę Krakowską – int. od Kazimierza Cierpki
15. + Janinę Hasińską – int. od Krystyny i Wiesława Wypychowskich z Grabowa Królewskiego
16. + Kazimierza Sikorę – int. od rodziny Budziaków z Radłowa
- int. od Alicji i Romana Zybałów
- int. od rodziny Lisów i Anny Szubert
17. + Wiktorię Pieszyńską – int. od Anny Szubert i rodziny Lisów
- int. od rodziny Cholewów i Stach z Łąkocin
- int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Cegieł
18. + Ks. Biskupa Teofila Wilskiego
19. + Tomasza Dzięcioła – int. od sąsiadów Wiertelaków
20. + Stanisława Celmera – int. od rodziny Bielawskich z ulicy Strażackiej
- int. od Jarosława Bielawskiego z Krystyną
- int. od Jolanty Adamczak z rodziną
21. + Irenę Litwin – int. od Romana Litwina z rodziną z Drezna
22. + Stanisława Kałkę – int. od Władysława Gorzelanego z Łąkocin
23. + Andrzeja Janasa – int. od sąsiadów Szewczyków
24. + Macieja Dwornika – int. od Marciniaków i Świtoniów z Daniszyna
- int. od Janka Urbaniaka z mamą z Daniszyna
- int. od Roberta Zemskiego z mamą z Łąkocin
- int. od Jolanty Różańskiej z rodziną z Daniszyna
- int. od rodziny Matylaków z Sulmierzyc
- int. od rodziny Pawlaków
- int. od rodziny Rusek
25. + Jana Wiertelaka z ulicy Szkolnej – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
26. + Eugenię Tomaszewską – int. od Romany Kaczmarek z rodziną
27. + Beatę Galicką – int. od Marioli Raburskiej i Henryka Okrucińskiego z rodziną
28. + Mariannę Lisik – int. od Magdy Trzeciak z rodziną z Radziwiłłowa
- int. od Emili i Wojtka Szymczaków z dziećmi z Wierzbna
29. + Józefa Mądrzaka – int.od Kazimierza Mogiełki z ulicy Krotoszyńskiej
- int. od Elżbiety i Sebastiana Nowackich z ulicy Łanowej
- int. od rodziny Cegłów
30. + Czesława Wiertelaka – int. od Jadwigi i Mariana Rachwalskich
31. + Eugeniusza Bobowskiego – int. od rodziny Szczotków
32. + Stanisława Marciniaka – int. od rodziny Szczotków
33. + Krystynę Szmaj – int. od rodziny Szczotków
34. + Jadwigę Bajtała – int. od wnuczki Pauliny z rodziną
35. + Sabinę Rachwalską – int. od Bogumiły i Zbigniewa Hałasów z dziećmi

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…