Z krzyżem ulicami parafii

24 marca w piątek Droga Krzyżowa odbyła się pod gołym niebem ulicami parafii. Krzyż ze świątyni wynieśli celebrans – ks. Tomasz Flajszer i służba liturgiczna ołtarza. Rozważania kolejnych stacji przygotował i odczytał nasz duszpasterz. Krzyż kolejno przejmowały grupy duszpasterskie i społeczne: ministranci, bractwo Św. Józefa, Matki i Ojcowie Żywego Różańca, wspólnota Krwi Chrystusa, dzieci, młodzież, rodzice i dzieci przygotowujące się do I komunii świętej, rolnicy, kolejarze i strażacy. Po nabożeństwie wróciliśmy do kościoła na msze świętą. Cztery dni przed nabożeństwem drogi krzyżowej parafianie uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych, które prowadził ojciec Ryszard Kempiak z Wrocławia.

W czasie nauk rekolekcyjnych ojciec przybliżał nam prawdy ewangeliczne płynące z Pisma Świętego. W ostatnim dniu rekolekcji dzieci i Rada Duszpasterska podziękowali rekolekcjoniście za trud ćwiczeń wielkopostnych obdarowując go kwiatami i tradycyjną święconką.