Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 10.02.2023 r.

Piątek 10.02.2023r. o godz. 17.30

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie:

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka, Adama Wawro, Henryka Hołosia, Teofila Wilskiego

 

1. + Ryszarda Janasa – int. od Dariusza, Roberta i Eli Janas z rodz. z Ostrowa
2. + Marię Bestrą – int. od rodziny Hałasów z ulicy Ostrowskiej
3. + Jana Wiertelaka – int. od Huberta z synem Antosiem
4. + Janinę Cierpkę – int. od Natalii Duda z rodziną
5. + Jana Błaszczyka – int. od Stanisława z Jankowa Zaleśnego z rodziną
6. + Krzysztofa Rachwalskiego – int. od Danuty Janas z rodziną
7. + Andrzeja Herbika – int. od rodziny Malińskich z mamą
8. + Stanisława Dykcika – int. od sąsiadów Renaty i Grzegorza Sroków
9. + Teresę Pauter – int. od Anny Pauter z Sulisławia
- int. od rodziny Turbońskich
- int. od Joanny Przybyłek z rodziną z Sulisławia
10. + Gertrudę Krawiec – int. od Celiny Doba
11. + Józefa Woźnicę – int. od Marii Niewrzęda i rodziny Nowaków
- int. od sąsiadów Koziarków
12. + Halinę Dymarską – int. od Ewy i Mirosława Małuszków z rodziną
13. + Marię Zielazną – int. od Ewy i Zbigniewa Sitek
14. + Violettę Kupijaj - int. od kolegów z Koła Łowieckiego Nr 7 „Bażant” z Ostrowa Wlkp.
- int. od Elżbiety Kaźmierczak z rodziną
- int. od Marcina Garncarka z rodziną
- int. od kuzyna Zbyszka z rodziną
- int. od Józefa Bodył z rodziną
15. + Cecylię Mazur – int. od rodziny Kusicielków i Kowalów z Biadek
16. + Łucję Gorzelaną – int od Rafała Kulasa z rodziną
- int. od Renaty Sroki z rodziną
- int. od Genowefy Binek, Urszuli i Ireny z rodzinami
- int. od rodziny Zająców z Topoli Osiedle
- int. od rodziny Dutczaków z Ostrowa Wlkp.
- int. od rodziny Kląskałów
- int. od Ireny Maczkowiak z Ostrowa Wlkp.
17. + Krystynę Krakowską – int. od Jana Dwornika z rodziną
18. + Janinę Hasińską – int. od Doroty i Mirosława Czernysz z Żyrowej
19. + Kazimierza Sikorę – int. od Wiesławy Kapturek – Kupczyk z synami, mężem i Marią Tacką
- int. od sąsiadów Bestrych
- int. od rodziny Kierzkowskich z Łąkocin
- int. od rodziny Kierzkowskich z Jankowa Zaleśnego
- int. od Ireny i Tomasza Rachwalskich z córkami z Łąkocin
20. + Wiktorię Pieszyńską – int. od rodziny Kusicielków z ulicy Szkolnej
- int. od Michała i Anny Garbaczów z dziećmi
- int. od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkocinach
21. + Ks. Biskupa Teofila Wilskiego
22. + Tomasza Dzięcioła – int. od Teresy i Pawła Hubertów z rodziną z Łąkocin
23. + Stanisława Celmera – int. od Kazimierza Bednarka z rodziną
- int. od Iwony Jankowskiej z córką Moniką z Daniszyna
- int. od Anieli i Romana Wierzyk z Daniszyna
24. + Irenę Litwin – int. od Urszuli i Kazimierza Mintów
25. + Stanisława Kałkę – int. od rodziny Koziarków
26. + Andrzeja Janasa – int. od rodziny Krenzów z Daniszyna
27. + Macieja Dwornika – int. od Jana Jańczaka z Daniszyna
- int. od Bogdana Brodziaka i Iwony Frycz
- int. od rodziny Woźnych i Kalaków z Daniszyna
- int. od rodziny Szulców i Marcińczaków
- int. od Wiesława Przybylaka z rodziną z Daniszyna
- int. od rodziny Mierzwickich z Daniszyna
- int. od Gabrieli Bednarek z rodziną
28. + Jana Wiertelaka z ulicy Szkolnej – int. od Izabeli Bartoszek z rodziną
29. + Eugenię Tomaszewską – int. od Mariana Herbika
30. + Bronisława Ptaka – int. od Barbary Sikory z rodziną
31. + Pawła Paszka – int. od rodziny Sikorów i Jurków
32. + Beatę Galicką – int. od Arlety i Mariusza Gorzelanych z rodziną
33. + Mariannę Lisik – int. od Zofii Herbik i rodziny Bobowskich
34. + Mariannę Lisik – int. od rodziny Woźniaków z Mazur

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…