Światowy Dzień Chorego w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach

11 lutego w święto NMP z Lourdes w naszej parafii obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Na poranną Mszę Świętą do świątyni przybyli chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze ze swoimi opiekunami. Liturgię w intencji wszystkich parafian celebrował ks. Tomasz Flajszer. Skierował do zebranych Słowo Boże o cierpieniu i roli modlitwy do Boga o odzyskanie utraconego zdrowia. Po homilii zebrani przyjęli sakrament chorych stosując się do zaleceń sanitarnych przewidzianych w kościele stosując dystans i maseczki. Po komunii świętej pan radny Zenon Janas odczytał list okolicznościowy skierowany do chorych, który podpisali wójt i zastępca wójta Gminy Ostrów Wielkopolski. Pan radny złożył również życzenia zebranym głównie zdrowia, zachowania od epidemii koronawirusa, i szybkiego powrotu do normalności. Do życzeń dołączył się również ks. Tomasz Flajszer zapewniając swoich parafian o modlitwie w ich intencji. Liturgia zakończyła się uroczystym błogosławieństwem.